Now showing items 1-1 of 1

    • Takip talebinden önce borçludan ödeme ön talebinde bulunma zorunluluğu 

      Özbek, Mustafa Serdar (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2015-11)
      Takip talebi icra dairesine yazılı, sözlü veya elektronik ortamda yapılmaktadır. Alacaklı, ilâmlı icra yoluyla takibe başlamadan önce borcun ödenmesi için, bir banka hesap numarası da belirterek iadeli taahhütlü olarak ...