Now showing items 1-2 of 2

  • Hukuk Yargılama Usulünde Gider Avansı 

   Özbek, Mustafa Serdar (2013)
   Adalete erişim akımının ortaya çıktığı 1970 li yıllarda medenî usûl hukukçularının hararetle tartıştığı adalete erişim kavramı, günümüzün çağdaş hukuk devletlerinin temel yapı taşlarından biri olmuştur. Kanun koyucular, ...
  • Hukuk Yargılama Usûlünde Gider Avansının Anayasaya Aykırılığı Sorunu 

   Özbek, Mustafa Serdar (Anayasa Mahkemesinin Kuruluşunun 50. Yılına Armağan, 2012, Say.1, cilt.1, s.444-504,, 2012)
   Adalete erişim, en sade ifadesiyle adalet arayanların, adalete ulaşmalarıdır. Adalete erişimin unsurlarından biri de mahkemelere erişimdir. Adalete erişim, mahkemelere erişim unsuruyla, Anayasa hukuku ve medenî usûl hukukunun ...