Now showing items 1-4 of 4

  • 6361 Sayılı finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri kanunu'na göre finansal kiralama sözleşmesi 

   Kırmızıtaş, Türkan (Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2016)
   Bu çalışmamızda, finansal sektörde görülen değişiklikler ve uygulamada ortaya çıkan ihtiyaçlar sonucunda, 6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile yeniden düzenlenmiş bulunan, finansal ...
  • İflasın Ertelenmesi Talebi Üzerine Alınabilecek Tedbiler ve Erteleme Kararının Sonuçları 

   Eroğlu, Nükhet (2014)
   4949 sayılı kanunla yeniden düzenlenen İİK m.179’da sermaye şirketleri ve kooperatiflerin doğrudan doğruya iflası düzenlenmiştir. Yine aynı maddede bazı koşulların varlığı halinde alacaklı, borçlu ve kamu menfaatlerini ...
  • Türk rekabet hukukunda uyumlu eylemler 

   Altun, Ecem (Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2016)
   Yüksek lisans tezi olarak hazırlanan bu çalışmada, teşebbüsler arasında mevcut rekabet düzenini bozucu nitelikleri nedeniyle yasaklanan işbirliği şekillerinden birisi olan uyumlu eylemler incelenmiştir. İlgili piyasada ...
  • Vergi mahremiyeti hakkı 

   Koçabıcak, Merve (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016)
   Vergi mahremiyeti hakkı, vergi borcunun doğumu ile baĢlayıp, borçlunun kendiliğinden ifasıyla veya cebren tahsili ile sona eren vergilendirme sürecinde, mükellef haklarının korunmasını sağlayan bir koruma kalkanıdır. Bu ...