Now showing items 1-1 of 1

    • İnternet ve Etik: Örnek Uygulama Alanı Olarak Sağlık İletişimi 

      Aygün Cengiz, Serpil (Bilgi Toplumuna Doğru: XII. Türkiye'de İnternet., 2007)
      E-sağlık, yeni iletişim teknolojilerinin tüm işlevlerinin hizmete sunularak, hastaların tedavisinde, sağlık hizmetlerine çabuk ve kolay ulaşılmasında, sağlık sektöründe yer alan tüm paydaşlara nitelikli, verimli ve etkili ...