Now showing items 1-1 of 1

    • Empatik Yaklaşımla Sanal Terapide Duygusal Okuryazarlık 

      Aygün Cengiz, Serpil (International Symposium Emotional Intelligence and Communication Kongre Kitabı., 2007)
      Sigmund Freud için başka bir insanı anlamada en önemli payı oluşturan bir süreç olarak ‘empati’, Sândor Ferenczi ve Heinz Kohut’un çalışmalarıyla psikoterapi alanında önemli bir yer kazanmıştır. Cari Rogers’m katkılarıyla ...