Show simple item record

dc.contributor.authorÖzdemir, F. Murat
dc.date.accessioned2015-02-17T08:37:20Z
dc.date.available2015-02-17T08:37:20Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11727/1468
dc.description.abstractBu çalışma genç futbolcularda çeviklik, sürat, güç ve kuvvet arasındaki ilişkinin yaşa göre incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla çalışmaya Spor Toto Süper Lig’de yer alan bir futbol kulübünün U15 (n=20), U16 (n=19), U17 (n=18) ve U18 (n=18) yaş kategorisine ait alt yapısındaki genç futbolcular gönüllü olarak katılmıştır. Çalışmada katılımcıların çevikliğinin belirlenmesinde 505 çeviklik testi, süratin belirlenmesinde 20 metre sürat ve hızlanmalı 20 metre sürat testleri ve gücün belirlenmesinde skuat ve aktif sıçrama testleri kullanılmıştır. Katılımcıların zirve izokinetik konsantrik diz ekstansiyon ve diz fleksiyon kuvvetleri sağ ve sol bacaktan iki farklı hareket hızında (600s-1 ve 1800s-1) belirlenmiştir. Yapılan analiz sonuçlarına göre U15 genç futbolcularda çeviklik ile 600sn-1 sağ diz ekstansiyon kuvveti (r=-0.619; p=0.004) arasında ve U17 genç futbolcularda çeviklik ile 1800sn-1 sol diz fleksiyon kuvveti (r=0.526; p=0.028) arasında anlamlı bir ilişki vardır. U16 ve U18 genç futbolcularda ise çeviklik ile farklı hızlardaki izokinetik diz kuvveti arasında anlamlı bir ilişki belirlenmemiştir (p>0.05). Çeviklik ile sürat değişkenleri arasındaki ilişkiye bakıldığına U15, U16, U17 ve U18 genç futbolcularda bu ilişkinin anlamlı olmadığı görülmüştür (p>0.05). Bunların yanında U15, U16 ve U17 yaş kategorisindeki genç futbolcularda çeviklik ile güç değerleri arasında istatistiksel yönden anlamlı bir ilişki belirlenmezken (p>0.05), U18 genç futbolcularda çeviklik ile aktif Gmaks (r=-0.509; p=0.031) ve skuat Gmaks (r=-0.474; p=0.047) değerleri arasında anlamlı bir ilişki belirlenmiştir. Sürat ile kuvvet arasındaki ilişkiye bakıldığında U15 genç futbolcularda anlamlı bir ilişki olmadığı görülmüştür (p>0.05). U16 yaş kategorisinde ise sürat ile 600sn-1 sağ ekstansiyon (r=-0.664; p=0.002) ve 1800sn-1 sağ ekstansiyon (r=-0.554; p=0.014) kuvveti arasında anlamlı bir ilişki belirlenmiş, U17 genç futbolcularda sürat ile 600sn-1 sol ekstansiyon (r=-0.543; p=0.020) ile 1800sn-1 sağ ekstansiyon (r=-0.562; p=0.015) kuvveti arasında anlamlı bir ilişki belirlenmiştir. U18 genç futbolcularda ise süratin sadece 600sn-1 sağ fleksiyon kuvveti (r=-0.490; p=0.39) ile ilişkili olduğu belirlenmiştir. U15 ve U18 genç futbolcuların hızlanmalı 20m süratinin hiçbir izokinetik diz kuvveti değişkeniyle ilişkili olmadığı görülmüştür (p>0.05). U16 yaş kategorisinde hızlanmalı 20m sürat ile 600sn-1 sağ diz ekstansiyon (r=-0.491; p=0.033), 600sn-1 sağ diz fleksiyon (r=-0.683; p=0.001) ve 1800sn-1 sol diz fleksiyon (r=-0.544; p=0.016) kuvveti arasında anlamlı bir ilişki belirlenmiştir. U17 genç futbolcularda ise hızlanmalı 20 m ii süratin , 600sn-1 sağ diz ekstansiyon (r=-0.802; p=.000), 600sn-1 sağ diz fleksiyon (r=- 0.700; p=0.001), 1800sn-1 sağ ekstansiyon (r=-0.858; p=0.000), 1800sn-1 sağ fleksiyon (r=-0.569; p=,014), 1800sn-1 sol ekstansiyon (r=-0.669; p=0.002) ve 1800sn-1 sol fleksiyon (r=-0.518; p=0.028) kuvveti ile ilişkili olduğu belirlenmiştir. U15 ve U16 genç futbolcuların skuat ve aktif sıçrama değerlerinin 20m ve hızlanmalı 20m sürat değerleriyle ilişkili olmadığı görülmüştür (p>0.05). U17 genç futbolcularda ise skuat sıçrama ile 20m sürat (r=-0.666; p=0.003) ve hızlanmalı 20m sürat (r=-0.781; p=0.000) arasında, aktif sıçrama ile yine 20m sürat (r=-0.702; p=0.001) ve hızlanmalı 20m sürat (r=-0.729; p=0.001) arasında, skuat sıçrama Gmaks ile 20m sürat (r=-0.581; p=0.011) ve hızlanmalı 20m sürat (r=-0.852; p=0.000) arasında, aktif sıçrama Gmaks ile 20m sürat (r=-0.632; p=0.005) ve hızlanmalı 20m sürat (r=-0.870; p=0.000) arasında istatistiksel yönden anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir. U18 genç futbolcularda ise sadece aktif sıçrama ve 20m sürat değerleri (r=-0.489; p=0.040) arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur, U15 ve U18 genç futbolcuların izokinetik diz kuvveti ile skuat sıçrama değerleri arasında istatistiksel yönden anlamlı ilişki belirlenmemiştir (p>0.05). U16 genç futbolcularda ise sadece 1800sn-1 sağ ekstansiyon kuvvet ile skuat sıçrama (r=0.475; p=0.040) arasında anlamlı bir ilişki belirlenmiştir. U17 genç futbolculara bakıldığında skuat sıçrama ile 600sn-1 sağ ekstansiyon (r=0.492; p=0.040), 1800sn-1 sağ ekstansiyon (r=0.570; p=0.013) ve 1800sn-1 sağ fleksiyon kuvveti (r=0.513; p=0.030) arasında anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür. Aktif sıçrama ile izokinetik diz kuvveti değerleri arasındaki ilişkiye bakıldığında U15 ve U16 genç futbolcularda aktif sıçrama ile izokinetik diz kuvveti arasında anlamlı bir ilişki olmadığı görülmüştür (p>0.05). U17 genç futbolcularda aktif sıçrama ile sadece 1800sn-1 sağ ekstansiyon kuvveti (r=0.508; p=0.031) arasında anlamlı ilişki bulunmuştur. U18 genç futbolculara bakıldığında ise aktif sıçrama ile anlamlı ilişkinin 600sn-1 sağ fleksiyon (r=0.557; p=0.016) kuvveti arasında olduğu görülmüştür. U15 genç futbolcularda skuat Gmaks ile izokinetik diz kuvveti arasında anlamlı bir ilişki bulunmazken (p>0.05), U16 genç futbolcularda skuat Gmaks ile 600sn-1 sol ekstansiyon (r=0.594; p=0,007), 600sn-1 sol fleksiyon (r=0.570; p=0.036) ve 1800sn-1 sağ fleksiyon (r=0.482; p=0.036) kuvveti arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. U17 genç futbolculara skuat Gmaks ile 600sn-1 sağ ekstansiyon (r=-0.670; p=0.002), 600sn-1 sağ fleksiyon (r=0.649; p=0.004), 600sn-1 sol ekstansiyon (r=0.554; p=0.020), 600sn-1 sol fleksiyon (r=-0.559; p=0.016), 1800sn-1 sağ ekstansiyon (r=,716; p=,001), iii 1800sn-1 sağ fleksiyon (r=0.627; p=0.005) ve 1800sn-1 sol fleksiyon (r=0.429; p=0.036) kuvveti arasında anlamlı bir ilişki belirlenmiştir. U18 genç futbolcularda skuat Gmaks ile 600sn-1 sağ ekstansiyon (r=0.539; p=0.021), 600sn-1 sağ fleksiyon (r=0.537; p=0.022), 600sn-1 sol fleksiyon (r=0.475; p=0.046), 1800sn-1 sağ ekstansiyon (r=0.503; p=0.033) ve 1800sn-1 sağ fleksiyon (r=0.647; p=0.004) kuvveti arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. U15 genç futbolcularda aktif Gmaks ile 1800sn-1 sağ ekstansiyon (r=0.520; p=0.019) ve 1800sn-1 sol ekstansiyon (r=0.486; p=0.030) kuvveti arasında anlamlı bir ilişki belirlenirken, U16 genç futbolcularda aktif Gmaks değerleri ile 600sn-1 sol ekstansiyon (r=0.575; p=0.010), 600sn-1 sol fleksiyon (r=0.619; p=0.005) ve 1800sn-1 sağ fleksiyon (r=0.532; p=0.019) kuvveti arasında anlamlı bir ilişki belirlenmiştir. U17 genç futbolcularda aktif Gmaks ile 600sn-1 sağ ekstansiyon (r=0.662; p=0.003), 600sn- 1 sağ fleksiyon (r=0.570; p=0.013), 600s-1 sol ekstansiyon (r=0.537; p=0.021), 600sn-1 sol fleksiyon (r=0.490; p=0.039), 1800sn-1 sağ ekstansiyon (r=0.717; p=0.001), 1800sn-1 sağ fleksiyon (r=0.578; p=0.012) ve 1800sn-1 sol fleksiyon (r=0.487 p=0.041) kuvveti arasında anlamlı bir ilişki belirlenmiştir. Son olarak U18 genç futbolcularda ise aktif Gmaks değerleri ile 600sn-1 sağ ekstansiyon (r=0.541; p=0.020), 600sn-1 sağ fleksiyon (r=0.582; p=0.011), 1800sn-1 sağ ekstansiyon (r=0.508; p=0.031) ve 1800sn- 1 sağ fleksiyon (r=0.688; p=0.002) kuvveti arasında anlamlı bir ilişki belirlenmiştir. Sonuç olarak, genç futbolcularda çeviklik, sürat, güç ve kuvvet arasındaki ilişkinin yaşa göre farklılaştığı görülmüştür.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.subjectGenç futbolcuen_US
dc.subjectÇevikliken_US
dc.titleGenç Futbolcularda Çeviklik, Sürat, Güç ve Kuvvet Arasındaki İlişkinin Yaşa Göre İncelenmesien_US
dc.typemasterThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record