Show simple item record

dc.contributor.advisorKüçükkocaoğlu, Güray
dc.contributor.authorSultanoğlu, Banu
dc.date.accessioned2015-02-17T08:38:18Z
dc.date.available2015-02-17T08:38:18Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11727/1504
dc.description.abstractBu çalışmada, UFRS’nin Türkiye’de 2005 yılından itibaren Borsa İstanbul’da işlem gören işletmelerin hazırladıkları finansal tablolarda sunulan finansal bilginin ihtiyaca uygunluğu ve finansal tablo analizi üzerindeki etkisi ampirik olarak incelenmiştir. İnceleme, UFRS Öncesi (2000-2004) ve UFRS Sonrası (2005-2010) dönemler arası imalat sanayi sektöründe devamlı olarak işlem gören 26 işletme için gerçekleştirilmiştir. Çalışmada, UFRS’nin, finansal bilginin ihtiyaca uygunluğunda bir artış yaratıp yaratmadığını ölçmek için, Fiyat Modeli (Ohlson, 1995) ve Getiri Modeli (Easton ve Harris, 1991), finansal tablo analizi üzerindeki etkisi için ise Rasyo Modeli kullanılarak panel regresyon analizi gerçekleştirilmiştir. İhtiyaca uygunluk için her iki Model ile yapılan analizler sonucunda, UFRS’den sonra, finansal bilginin ihtiyaca uygunluğunda anlamlı bir artış olduğu görülmüştür. Ayrıca, Fiyat Modeli kullanılarak yapılan analiz sonuçlarında, özkaynak defter değerinin işletmelerin piyasa değerlerini açıklamada etkin olduğu bulunmuştur. Getiri Modeli analiz sonuçlarında ise, net kâr değerindeki değişim değerinin UFRS’ye geçişten sonra hisse senedi getirisine yansıması anlamlı bulunmuştur. UFRS’nin finansal tablo analizi üzerindeki etkisini ölçmek için kullanılan Rasyo Modeli sonuçlarında, UFRS’ye göre hazırlanmamış finansal tablolardan elde edilen finansal oranların, UFRS’ye göre hazırlanmış finansal tablolardan elde edilen finansal oranlara göre işletmelerin hisse senedi getirilerini açıklamada daha çok katkı sağladığı söylenebilir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBaşkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectResearch Subject Categories::UFRS, ihtiyaca uygunluk, finansal tablolar, finansal bilgien_US
dc.titleUFRS’nin borsa İstanbul'daki şirketlerin finansal tabloları üzerindeki etkisi: Finansal bilginin ihtiyaca uygunluğu ve finansal tablolar analizien_US
dc.typedoctoralThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record