Show simple item record

dc.contributor.authorEroğlu, Nükhet
dc.date.accessioned2015-02-17T08:52:53Z
dc.date.available2015-02-17T08:52:53Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11727/1575
dc.description.abstract4949 sayılı kanunla yeniden düzenlenen İİK m.179’da sermaye şirketleri ve kooperatiflerin doğrudan doğruya iflası düzenlenmiştir. Yine aynı maddede bazı koşulların varlığı halinde alacaklı, borçlu ve kamu menfaatlerini korumak amacıyla iflasın ertelenmesi kurumu düzenlenmiştir. İflasın ertelenmesi kurumu daha önce TTK m.324,II de düzenlenmişti, ancak yeteri kadar detaylı olmadığı için uygulama alanı bulamamaktaydı. 4949 sayılı kanunla İİK’na eklenen 179/a ve 179/b maddeleri ile erteleme talebi üzerine hâkim tarafından alınması gereken tedbirler ve erteleme kararının sonuçları düzenlenmiştir. Tezimizin asıl konusunu bu düzenlemeler oluşturmaktadır. İflasın ertelenmesi kurumunun yaygın olarak uygulanmaya başlaması bu konuların da önemini artırmıştır. Bu konudaki yasal düzenlemelerin yanında, birçok noktada doktrinel tartışmalar bulunmaktadır. Çalışmamızda iflasın ertelenmesi talebi üzerine alınabilecek tedbirler ve erteleme kararının sonuçları konusundaki yasal düzenlemeler ve doktrinel tartışmalar ayrıntılı olarak incelenip değerlendirilmiştirtr
dc.language.isoturtr
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectİflasın Ertelenmesitr
dc.titleİflasın Ertelenmesi Talebi Üzerine Alınabilecek Tedbiler ve Erteleme Kararının Sonuçlarıtr
dc.typemasterThesistr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record