Show simple item record

dc.contributor.advisorSezer, Siren
dc.contributor.authorHuddam, Bülent
dc.date.accessioned2015-02-17T08:56:29Z
dc.date.available2015-02-17T08:56:29Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11727/1623
dc.description.abstractMetabolik sendrom (MS), kardiyometabolik hastalıklara yol açan bir risk faktörleri demetidir. MS abdominal obezite, hipertrigliseridemi, düşük yüksek-dansiteli lipoprotein (HDL) düzeyi, yüksek kan basıncı ve yüksek açlık glikoz düzeyi ile karekterizedir. Temellerini çevresel ve genetik faktörler oluşturur. İnsülin direnciyle kuvvetli bir birlikteliği vardır. Bazı bireylerde insülin direncine genetik olarak bir yatkınlık bulunur. Bu kişilerde yaşam tarzı bozukluğu, fiziksel inaktivite, dengesiz ve aşırı beslenme insülin direncini aşikar hale getirir ve sonuçta metabolik sendrom oluşur. Klinik çalışmalarda, bu risk faktörlerinin etkin şekilde ve erken kontrol altına alınmasının kardiyovasküler hastalık ve hedef-organ hasarına bağlı ölüm riskini azalttığı gösterilmiştir. Bu gerekçeyle metabolik sendrom’lu hastalarda hedef-organ hasarının erken belirlenmesi amacıyla serum fetuin-A ve sistatin-C düzeyleri ile renal hasarı gösteren mikroalbuminüri düzeyleri karşılaştırılacak. Çalışmaya polikliniğimize başvuran 20-60 yaş arası 75 hasta dahil edilmiştir. Hastalar metabolik sendrom tanı kriterlerine uygun metabolik parametrelerine göre (HDL, trigliserid, Bel/Kalça oranı, vücut kitle indeksi, açlık kan şekeri, kan basıncı); metabolik sendromu olup mikroalbüminürisi olmayan hastalar (Grup 1) (n=25), metabolik sendromu olup mikroalbüminürisi olan hastalar (grup 2) (n=25) ve sağlıklı kontrol grubu (Grup 3) (n=25) olmak üzere üç gruba ayrıldı. Her hastanın 24 saatlik idrar mikroalbüminüri, serum fetuin-A ve sistatin-C düzeyleri hesaplandı. 1. ve 2. grup arasında HDL, trigliserid, Bel/Kalça oranı, vücut kitle indeksi, açlık kan şekeri, kan basıncı ve fetuin-A değerleri arasında anlamlı fark saptanmazken, mikroalbüminüri ve sistatin-C değerleri arasındaki fark anlamlıydı (p<0.05). 1. ve 3. grup arasında HDL, trigliserid, Bel/Kalça oranı, vücut kitle indeksi, açlık kan şekeri, kan basıncı değerleri arasında anlamlı fark bulunurken (p<0.05), mikroalbüminüri, fetuin-A, sistatin-C değerleri arasında fark anlamsızdı (p>0.05). 2. ve 3. grup arasında HDL, trigliserid, Bel/Kalça oranı, vücut kitle indeksi, açlık kan şekeri, kan basıncı, mikroalbüminüri, fetuin-A, sistatin-C değerleri arasında fark anlamlıydı (p<0.05). Metabolik Sendrom tanısı alan hastaların son yıllarda giderek artması bu hastalığın önemini bir kat daha arttırmaktadır. Bu nedenle bu hastalığa bağlı oluşabilecek erken organ hasarının gösterilmesi tıbbın yeni ilgi alanı olmaktadır. Bu amaçla yapmış olduğumuz çalışmada fetuin-A ve sistatin-C düzeylerinin metabolik sendromlu hastalarda erken renal patolojinin gösterilmesinde birlikte kullanıldığı zaman daha iyi sonuçlar vereceğini düşünmekteyiz.tr
dc.language.isoturtr
dc.publisherBaşkent Üniversitesi Tıp Fakültesi
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectMetabolik sendromtr
dc.subjectMikroalbüminüritr
dc.subjectFetuin-Atr
dc.subjectSistatin-Ctr
dc.titleMetabolik sendrom'lu hastalarda serum fetuin-a ve sistatin-C düzeyleri ile mikroalbüminüri düzeyi arasındaki ilişkisitr
dc.typespecialistThesistr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record