Show simple item record

dc.contributor.advisorGür, Gürden
dc.contributor.authorKanbay, Mehmettr
dc.date.accessioned2015-02-17T08:56:39Z
dc.date.available2015-02-17T08:56:39Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11727/1636
dc.description.abstractHepatit B virüs (HBV) enfeksiyonu hemodiyaliz hastalarında önemli bir sorun olmaya devam etmektedir. Bu duruma okült HBV enfeksiyonunun katkısı olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmada amaç; hemodiyaliz hastalarında okült HBV enfeksiyonun sıklığını saptamak ve Hepatit C enfeksiyonun (HCV) okült HBV enfeksiyonu sıklığına katkısının olup olmadığını saptamaktır. Çalışmaya hepatit B yüzey antijeni (HBsAg) negatif 138 adet hemodiyaliz hastası alındı. Bu hastaların 84?ü serum anti HCV pozitif ve 54?ü negatifti. Hastaların %15.2?inde (21/138) serum HBV DNA pozitif olarak tespit edildi. HCV enfeksiyonu olan hemodiyaliz hastalarının 12?inde (%14.2) ve HCV enfeksiyonu olmayan hemodiyaliz hastalarının 9?unda (%16.6) serum HBV DNA pozitif saptandı. Okült HBV enfeksiyonu saptanan hemodiyaliz hastaları ile saptanmayan hastaların yaş, cinsiyet, hemodiyaliz süreleri, serum AST-ALT düzeyleri ve HBV serolojileri bakımından bir farklılık saptanmadı (p>0.05). Sonuç olarak, bizim çalışmamıza göre hemodiyaliz hastalarında HCV enfeksiyonu varlığı okült HBV enfeksiyonu için bir risk faktörü değildir. Hepatitis B (HBV) infections continue to occur in adult hemodialyis units. Occult HBV infection (serum hepatitis B surface antigen (HBsAg) negative but HBV DNA positive) may be a contributory factor in these patients. This study was designed to investigate (1) the prevalence and clinical impact of occult HBV infection in hemodialysis patients (2) to compare the prevalence of occult HBV infection between HCV positive and HCV negative hemodialysis patients. We included 138 patients who were on chronic hemodialysis. Eighty four patients were serum anti HCV positive and fifty four patients were negative. Serum HBV DNA testing was performed by polymerase-chain reaction (PCR). We also recorded general characteristics of the patients, duration of hemodialysis, serum AST and ALT levels. Nine (16.6 %) of the 54 HCV negative hemodialysis patients were HBV DNA positive. Twelve (14.2%) of the 84 anti HCV positive patients were HBV DNA positive. Hemodialysis duration; demographic features and biochemical parameters were not significantly different in patients with and without occult HBV infection in both HCV positive and negative hemodialysis patients (p>0.05). Anti HCV positivity is not a contributory factor for occult HBV infection in hemodialysis patients. None of the parameters help to distinguish patients with occult HBV infection from those who are serum HBV DNA negative.tr
dc.language.isoturtr
dc.publisherBaşkent Üniversitesi Tıp Fakültesi
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectHepatit B virüs enfeksiyonu, okült hepatit B enfeksiyonu, Hepatit C enfeksiyonu, hemodiyaliz, polimeraz zincir reaksiyonu Hepatitis B virus, occult hepatitits B infection, hemodialysis, hepatitis C virus, polymerase-chain reactiontr
dc.titleHemodiyaliz hastalarında okült viral B Hepatit sıklığı ve Hepatit C enfeksiyonunun okült viral B Hepatit sıklığı üzerine etkisitr
dc.typespecialistThesistr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record