Show simple item record

dc.contributor.advisorZeyneloğlu, Hulusi Bülent
dc.contributor.authorYavuz, Kerim Emrah
dc.date.accessioned2015-02-17T08:57:12Z
dc.date.available2015-02-17T08:57:12Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11727/1682
dc.description.abstractEndometriozis endometrial bezlerin ve stromanın ekstrauterin ortamdaki mevcudiyetidir. Genel olarak östrojen bağımlı bir hastalıktır. İnsidansı kesin olarak belli olmamakla birlikte;infertilite hastalarında %25-35, reprodüktif yaştaki kadınlarda %3-10,dismenoreli kadınlarda %40-60 kadar görülmektedir.Tanı anındaki yaş ortalaması 25-30 dur. Endometriozisin kesin nedeni tam olarak bilinmemesine rağmen oluşumunu açıklamaya yönelik bazı teori ve risk faktörleri tanımlanmıştır. Transport (metastaz), çölomik metaplazi, indüksiyon gibi teoriler ile immünolojik faktörler, genetik faktörler ve çevresel faktörler bunlardan en önemlileridir. Endometriozisli kadınların bazıları asemptomatik olsalar da sıklıkla pelvik ağrı (dismenore, disparanue) veya infertilite problemi ile doktora başvurduklarında tesbit edilirler. Ayrıca endometriotik odaklar pelvis dışındaki alanlarda da bulunabileceği için bulunduğu dokuya özgü semptomlarda ortaya çıkabilmektedir. GIS’ de (kolon-rektum) siklik kanama, ağrı konstipasyon, üriner sistem’ de hematüri, yan ağrısı, pulmoner sistem’ de (Ekstra periton-plevra) hemoptizi, pnömotoraks… gibi. İnfertilite hastalığın neden olduğu önemli bir problemdir.İnfertilite tuba-over anatomik ilişkisinin bozulması sonucu olabildiği gibi anatomik bozukluk olmakasızın çeşitli mekanizmalarla da (immünolojik mekanizmalar ) ortaya çıkabilmektedir Laparoskopi; kesin tanı için gold-standart yöntemdir.Laparoskopi anında şüpheli alanlardan biyopsi alınarak patolojik tanı konmalıdır. Laparoskopi görünümü çok çeşitlidir. Bu çeşitliliğe neden olan gland-stroma oranı, skarlaşma, lezyon içine kanama, hemosiderin miktarı gibi antitelerdir. Tedavide genel amaç; semptomları başarılı bir şekilde tedavi etmek ve hastalığı başarılı bir şekilde tedavi etmek olarak düşünülebilir.Ayrıca zaman kaybetmeden tanı konur konmaz tedaviye başlanmalıdır. Günümüzde elimizdeki tedavi modaliteleri medikal tedavi, cerrahi tedavi ve medikal-cerrahi tedavinin birlikte uygulanması gibi yöntemlerdir. Cerrahi tedavide semptoma yönelik yöntemler olarak LUNA, Presakral Nevrektomi gibi operasyonlar yapılabildiği gibi daha sık olarak L/S veya L/T ( şiddetli endometriozis ) tercih edilmektedir. Klasik olarak kullanılan hormonal etkili ajanlar dışında farklı mekanizmalar üzerinden etki gösteren ve yan etkilerinin daha az olacağı düşünülen birçok yeni ajan denenmektedir. Bunlardan bazıları ; Sitokin modülatörleri (TNF-alfa, İnterferon- alfa2B, Loxoribine ve Levamizole), Antiinflamatuar etkili ajanlar (Leukotriene receptor antagonists ,Pentoxifylline ) ve matriks metaloproteinazlarının inhibisyonu ile etki yapan ajanlar gibi ajanlardır. Bizde çalışmamızda farklı etki mekanızmalarını kullanarak etki edebileceğini düşündüğümüz SERM grubu ajanları kullandık. Deneysel çalışma herbiri laparotomi ile endometrial eksplantları oluşturulan ve 3 haftalık bekleme sonrasında kontrol laparotomide endometrial eksplant odaklarının başarılı biçimde oluştuğu tesbit edilen 33 rattan randomize seçilen 3 grup üzerinde yapıldı. Gruplar kontrol grubu, Raloksifen verilen grup ve genistein verilen grup olacak şekilde oluşturuldu.Takiben 6 haftalık yönetim sonrasında çalışma sonlandırıldı. Bulgulara bakıldığı zaman raloksifen verilen grupta daha belirgin olmak üzre her iki ilaç verilen grupta da eksplantların alanlarında, kontrol grubuna göre belirgin gerileme vardı. Histolojik inceleme de ise hem raloksifenin hem de genisteinin endometrial alanlarda gerileme ve endometriotik odakların tipik histolojik görünümlerinin bozulduğu tesbit edildi.(Daha düşük skorlar ) Her iki ajanda temel etkilerini direk östrojen reseptörlerine bağlanarak göstermeleri ile beraber, immünolojik olayları etkileyerekte pozitif etkilerini potansiyelize ettiklerini düşünmekteyiz.tr
dc.language.isoturtr
dc.publisherBaşkent Üniversitesi Tıp Fakültesi
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectEndometriozistr
dc.subjectEndometrial Bezlertr
dc.titleRat endometriozis modelinde selektif östrojen reseptör modülastörleri'nin etkinliğitr
dc.typespecialistThesistr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record