Show simple item record

dc.contributor.advisorÖzdemir, F. Nurhan
dc.contributor.authorTutal, Emre
dc.date.accessioned2015-02-17T08:57:46Z
dc.date.available2015-02-17T08:57:46Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11727/1734
dc.description.abstractHipertansif hastalarda obesite sıklığı sağlıklı bireylere göre daha yüksektir. Hipertansiyon ve obesite, tek başına birer kardiyovasküler hastalık risk faktörü olmalarının ötesinde bir arada görüldüklerinde ek risk yükü de getirmektedirler. Vücut ağırlığı kadar, vücut yağ dağılımının da obesite ve hipertansiyona bağlı komplikasyonların gelişiminde önemli olduğu iddia edilmektedir. Bu nedenle hipertansiyon hastalarının ilk değerlendirmesinde, vücut ağırlığı ve vücut kitle indeksi (VKİ) ölçümlerinin yanısıra bel ve kalça ölçümlerinin de yapılması önerilmektedir. Çalışmamızda yeni tanı alan hipertansiyon hastalarında, VKİ, bel çevresi ve bel-kalça oranı (BKO) ölçümlerinin ambulatuvar kan basınç monitörizasyonu (AKBM) değerlendirmesinde olumsuz olduğu bilinen prognostik faktörleri [dipper/nondipper, yüksek sabah kan basınç dalgalanması (SKBD)] öngörüp göremediğini değerlendirmeyi amaçladık. Toplam 202 hasta çalışmaya dahil edilmiştir. Tüm hastaların demografik verileri kaydedilmiş ve açlık kan örneğinden glukoz, lipid profili, ürik asid, düzeyleri çalışılmıştır. Tüm hastaların VKİ ve BKO değerleri hesaplanmış ve AKBM değerlendirilmeleri yapılmıştır. Hastalar VKİ değerlerine göre normal, fazla kilolu ve obes olacak şekilde 3 gruba bölündükten sonra ileri analiz yapılmıştır. Hasta grupları kadın ve erkek cinsiyetler ayrılarak analiz edilmiştir. Ayrıca BKO’ya göre abdominal obesitesi olan ve olmayan hastalar yine cinsiyete göre ayrıldıktan sonra uygun istatistiksel yöntemlerle analiz edilmiştir. Her iki cinsiyet için de normal VKİ grubunun en düşük gündüz, gece ve 24 saatlik sistolik kan basıncı (SKB) değerlerine, en düşük SKBD değerlerine ve en düşük bel çevresi ve BKO değerlerine sahip olduğu görülmüştür. Hastaların cinsiyet ve abdominal obesite varlığına göre gruplanması sonrasında yapılan analizdeyse abdominal obesitesi olan kadın hastaların daha yüksek ofis SKB, SKBD ölçümleri olduğu görülmüştür. Erkek hastalarda ise abdominal obesitesi olan hastaların SKBD ölçümleri yüksek bulunmuştur. Yapılan korelasyon analizi sonucunda, tüm hastalar gözönüne alındığında BKO, gündüz, gece ve 24 saatlik SKB (P < ,01), ve SKBD (P < ,0001) değerleriyle pozitif korelasyonda bulunmuştur. Benzer şekilde VKİ de, gündüz, gece ve 24 saatlik SKB ve SKBD değerleriyle pozitif korelasyonda bulunmuştur (P < ,0001). Hipertansiyon hastalarında fizik muayene sırasında VKİ ve bel, kalça çevresi ve BKO ölçümlerinin yapılması hastaların gün içerisindeki kan basınç seyri ve özellikle SKBD hakkında klinisyene fikir verebilmektedir. Maliyeti düşük olan bu yöntemlerin hasta fizik muayenesine eklenmesinin hastalığın seyri, tedavi düzenlenmesi ve tedavi maliyeti açısından faydalı olacağını düşünmekteyiz.tr
dc.language.isoturtr
dc.publisherBaşkent Üniversitesi Tıp Fakültesi
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectHipertansiyontr
dc.subjectAmbulatuvar Kan Basınç Monitörizasyonutr
dc.subjectObesitetr
dc.subjectVücut Kitle İndeksitr
dc.titleYeni tanı alan hipertansiyon hastalarında vücut kitle indeksi, bel-kalça oranı ve ambulatuvar kan basınç monitörizasyonu arasındaki ilişkitr
dc.typespecialistThesistr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record