Show simple item record

dc.contributor.advisorBaşçıl Tütüncü, Neslihan
dc.contributor.authorMousa (Maraşuna), Umut
dc.date.accessioned2015-02-17T08:58:08Z
dc.date.available2015-02-17T08:58:08Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11727/1772
dc.description.abstractTiroid fonksiyonları ile obezite ve metabolik sendrom arasındaki ilişki literatürde çok araştırılan ve hergün yeni bilgilerin öğrenildiği bir konudur. Tiroid fonksiyonlarının obezite ile olan ilişkisini hipotiroksineminin etkisinden çok insülin direncine ve vücut yağ yüzdesine bağlayan yayınlar da bulunmaktadır. Bu çalışmanın amaçları 1) TSH düzeyi ile beden kütle indeksi, bel çevresi, boyun çevresi, kalça çevresi, bel-kalça oranı, visseral yağ düzeyi, karın yağı yüzdesi, yağ yüzdesi, trigliserid düzeyi, HDL düzeyi, insulin düzeyi, HOMA IR ve açlık kan şekeri arasında korelasyon analizi yapmak; 2) Hashimoto tiroiditi, benign noduler guatr ve sosyodemografik özelliklere göre eşleştirilmiş tiroid patolojisi saptanmayan bir kontrol grubunda bu antropometrik ölçümleri ve metabolik sendrom komponentlerini karşılaştırmak ayrıca her üç grupta metabolik sendrom prevelanslarını karşılaştırmak; 3)Nodüllü ve nodülsüz hashimoto tiroiditi vakalarını, levotiroksin kullanan ve kullanmayan Hashimoto tiroiditi vakalarını ayrıca tek nodüllü ve çok nodüllü benign noduler guatr vakalarını bu parametreler açısından karşılaştırmaktır. Çalışmaya Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi ve Ümitköy semt polikliniklerine başvuran 110 tiroid patolojisi saptanmayan, 99 Hashimoto tiroiditi olan ve 92 benign noduler guatr olan toplam 301 gönüllü dahil edildi. Üç grupta metabolik sendrom prevelansları, antropometrik ve metabolik parametreler benzer saptandı. TSH ile insulin düzeyi, AKŞ, HOMA IR ve BKİ arasında pozitif korelasyon saptandı (r=0,28: p<0,001; r=0,27; p<0,05: r=0,32; p<0,001: r=0,13; p<0,05 sırası ile) Hashimoto tiroiditi olgularında TSH düzeyi 3-5 μIU/ml arası olanların insulin düzeyleri, HOMA IR, visseral yağlanma düzeyleri, ve trigliserid düzeyleri, TSH düzeyi <3 μIU/ml olanlara göre anlamlı şekilde yüksek saptanıp HDL düzeyleri daha düşük saptandı (p<0,05 tüm parametreler için). Tiroid otoimmunitesi olmayan ve TSH düzeyi 3-5 μIU/ml olan olgularda da metabolik sendrom prevelansı TSH düzeyi <3 μIU/ml olan olgulara göre daha yüksek saptandı. Hashimoto tiroiditi olgularında TSH düzeyinin hangi aralıkta tutulması gerektiği de bir tartışma konusudur. Bu çalışmada metabolik riskin TSH 3 μIU/ml üzerinde olan olgularda daha fazla olmasından dolayı sınır bu düzeylerde kabul edilebilir. Ancak bu bulgu başka çalışmalarda da doğrulanmalıdır. Bu olgularda TSH düzeyinin düşmesiyle metabolik riskin düzelip düzelmeyeceği prospektif çalışmalarla doğrulanması gerekmektedir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBaşkent Üniversitesi Tıp Fakültesi
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectHashimoto tiroiditien_US
dc.subjectBenign noduler guatren_US
dc.subjectVisseral yağlanmaen_US
dc.subjectMetabolik sendromen_US
dc.titleÖtiroid tiroid patolojilerinde metabolik parametreler ve vücut yağ dağılımıen_US
dc.typespecialistThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record