Show simple item record

dc.contributor.authorArda, İ.Serdar
dc.contributor.authorÖtgün, İbrahim
dc.contributor.authorCoşkun, Mehmet
dc.contributor.authorBoyvat, Fatih
dc.contributor.authorGüney, L.Hakan
dc.contributor.authorFakıoğlu, Ender
dc.contributor.authorBilezikçi, Banu
dc.contributor.authorÖzen, Özlem
dc.contributor.authorHiçsönmez, Akgün
dc.contributor.authorHaberal, Mehmet
dc.date.accessioned2015-02-24T13:14:02Z
dc.date.available2015-02-24T13:14:02Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.urihttp://uvt.ulakbim.gov.tr/uvt/index.php?cwid=9&vtadi=TPRJ%2CTTAR%2CTTIP&ano=76137_f7c2c8253c17e34530a6cf402689a232
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11727/1993
dc.description.abstractKliniğimizde bir yıl içerisinde karaciğer tümörü netanısı ile izlenen hastaların bulguları sunulmaktadır. Gereç ve Yöntem: Kliniğimizde 1 yıl içerisinde 6 olgu (3 hepatoblastom, 1 hepatosellüler karsinom, 1 metastatik karaciğer kitlesi -opere Wilms' tümörü- ve 1 embriyonel rabdomiyosarkom) izlenmiştir. Bu çalışmada hastaların bulguları geriyedönük olarak taranmıştır. Bulgular: 4'ü erkek ikisi kız olan hastaların yaşları 4 ay ile 6 yaş arasındaydı. Hastaların tümü tümör belirteçleri, dopler ultrasonografi ve bilgisayarlı tomografik hepatik anjiyografi ile değerlendirildi. 4 hastada kitle tam olarak çıkarıldı. Hepatoblastoma tanılı bir hastaya canlı vericiden karaciğer nakli yapıldı. Hepatoblastomlu diğer bir hasta ise kemoembolizasyon sonrasında kemoterapi programına alındı. Sonuç: Çocukluk çağı karaciğer tümörleri ameliyat öncesi bilgisayarlı tomografik hepatik anjiyografi ile ayrıntılı olarak değerlendirilmelidir. Bu hastaların cerrahi sağaltımları deneyimli bir cerrahi ekip tarafından uygun ameliyathane donanımı olan merkezlerde yapılmalıdır. Karaciğer nakli, metastazı olmayan ve çıkarılamayan tümörlerde uygulanması gereken cerrahi sağaltım olmalıdır. Here, we present our one year experience in patients with liver tumors. Patients and Method: 6 patients' data (1 hepatoblastoma, 1 hepatocellular carcinoma, 1 metastatic liver mass -previously operated for Wilms' tumor- and 1 embryonal rabdomyosarcoma) were investigated retrospectively. Results: Four of the patients were male and the others were female. Ages were changed between 4 months and 6 years. All patients were investigated with tumor markers, hematological and biochemical analysis, Doppler ultrasonography and computerized tomographic hepatic angiography. Tumor was totally resected in four patients. One patient underwent live-donor partial liver transplantation. One patient with hepatoblastoma is still receiving preoperative chemotherapy. Conclussion: It is quite important to define the tumor borders with computerized tomographic hepatic angiography. We believe that liver tumor surgery should be performed by experienced surgeons in well-equipped centers. Liver transplantation is the treatment of choice in unresectable non-metastatic tumorsen_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇocuk Cerrahisi Dergisi ,21 ,1 ,34-38en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectSindirim Sistemi Cerrahi İşlemlerien_US
dc.subjectKaraciğer Neoplazmlarıen_US
dc.subjectKaraciğer Naklien_US
dc.subjectGeriyedönük Çalışmaen_US
dc.subjectRabdomiyosarkomen_US
dc.subjectTomografi, X-Işınlı Bilgisayarlıen_US
dc.subjectUltrasonografien_US
dc.subjectWilms Tümörüen_US
dc.subjectDigestive System Surgical Proceduresen_US
dc.subjectLiver Neoplasmsen_US
dc.subjectLiver Transplantationen_US
dc.subjectRetrospective Studiesen_US
dc.subjectRhabdomyosarcomaen_US
dc.subjectTomography, X-Ray Computeden_US
dc.subjectUltrasonographyen_US
dc.subjectWilms Tumoren_US
dc.titleKaraciğer tümörleri ve cerrahi deneyimlerimizen_US
dc.typearticleen_US
dc.identifier.volume21
dc.identifier.issue1
dc.identifier.startpage34
dc.identifier.endpage38


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record