Show simple item record

dc.contributor.authorBilgin, Mehmet
dc.contributor.authorOğuzkaya, Fahri
dc.contributor.authorHaberal, Arif
dc.date.accessioned2015-02-24T13:42:02Z
dc.date.available2015-02-24T13:42:02Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.urihttp://uvt.ulakbim.gov.tr/uvt/index.php?cwid=9&vtadi=TPRJ%2CTTAR%2CTTIP&ano=58961_49d666eca3a2887065ebf8b700bc92de
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11727/1996
dc.description.abstractPalmar hiperhidrozis için bilateral sempatektomi seçkin bir tedavi metodudur. Bu çalışmada kliniğimizde uygulanan bilateral torakoskopik sempatektomi operasyonları ve sonuçlarını sunduk. Kliniğimizde 1998-2003 yılları arasında palmar hiperhidrozis nedeniyle dokuz hastaya video yardımlı torakoskopik cerrahi (VATS) ile aynı seansta bilateral sempatektomi yapıldı. Hastalar genel anestezi altında, yarı oturur pozisyonunda ve çift lümenli endotrakeal tüp entübasyonu kullanılarak öpere edildi. Hastaların üçü erkek, altısı kadındı. Yaş ortalaması 24.1 (16-32) yıl, ortalama operasyon süresi 47.4 dakika (38-53) idi. Hastaların ortalama hastanede kalış süresi 6.7 gündü (5-9). Mortalite gözlenmedi. Hastalar ortalama 1 7.3 (6-29) ay takip edildi. Hastaların tamamında hiperhidrozis bulguları düzeldi. Operasyonların hiçbirinde torakotomiye geçilmezken, bir hastada operasyon sonrası geçici Horner sendromu gelişti. Ellerde ve koltuk altında aşırı terleme ile sosyal, mental ve fiziksel bozukluğa yol açan hiperhidrozis VATS ile sempatektomi yapılarak tedavi edilebilir. Bu yöntem majör bir komplikasyona sebep olmaz ve diğer cerrahi yöntemlere göre daha küçük bir skar dokusuna sahiptir. Bilateral sympathectomy is a distinguished method for treating palmar hyperhydrosis. In this study we have presented bilateral thoracoscopic sympathectomy and the results of our clinic. From 1998 to 2003, nine patients suffering from palmar hyperhydrosis were performed bilateral sympathectomy with video assisted thoracoscopic surgery (VATS). The operations were performed under general anesthesia at semi-sitting position with a double-lumen endotracheal tube. There were three male and six female patients. The mean age was 24.1 years (16-32) and the mean operation time was 47.4 minutes (38-53). The mean hospitalization time was 6.7 days (5-9). Mortality was not seen. Patients were followed up approximately 17.3 months (6-9). The symptoms of hyperhydrosin were improved in all patients. None of the operations underwent open thoracotomy. Temporary Horner's syndrome occurred in one patient. Hyperhydrosis of palm and axilla that may cause social, mental and physical functional disturbances can be treated by thoracoscopic sympathectomy. It has a small scar tissue compared to other surgical methodsen_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherSolunum Hastalıkları ,16 ,4 ,184-187en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectHiperhidrozen_US
dc.subjectSempatektomien_US
dc.subjectTorakoskopien_US
dc.subjectHyperhidrosisen_US
dc.subjectSympathectomyen_US
dc.subjectThoracoscopyen_US
dc.titlePalmar hiperhidroziste iki taraflı torakoskopik sempatektomien_US
dc.typearticleen_US
dc.identifier.volume16
dc.identifier.startpage184
dc.identifier.endpage187


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record