Show simple item record

dc.contributor.advisorMumcu, Ahmet
dc.contributor.authorTuran, Doğan Kubilay
dc.date.accessioned2015-02-26T13:06:43Z
dc.date.available2015-02-26T13:06:43Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11727/2021
dc.description.abstractBaşlangıçta çocuk hakları ile ilgili genel bir araştırma yapmayı düşündük.Ancak, daha spesifik ve Türkiye şartları açısından çok büyük önem arz eden bir konu olan güvenlik tedbirleri üzerinde yoğunlaşmayı uygun gördük. Tarihte de, günümüzde de en çok sömürülen kesimin çocuklar olduğu kanısındayız.Çocukların tarihi demek, bir bakıma, onların sömürü tarihi demektir.19. yüzyılda, üstelik İngiltere gibi bir ülkede, on yaşındaki çocukların bile asılarak idam edildiklerini bilmek insanın tüylerini ürpertiyor.Günümüzde de olması gereken kadar bir mesafe alındığına inanmıyoruz.Aile içi şiddet, çalışma ve seks amaçlı çocuk köle ticareti, insest gibi kötülükler çocuklara masallarındaki devlerden bile daha korkunç biçimde yaklaşmaktadırlar.Söz konusu sorunlarla mücadele, politik, ekonomik ve sosyal platformlarda olması gerektiği kadar çocuklara dönük ceza hukuku alanında da yapılmalıdır.Türk Ceza Kanunu’nu ve uygulamadaki durumu çok iyi gözden geçirmeliyiz.Özellikle çocuklara ilişkin hükümlerin temel felsefesi cezalandırma üzerine değil, eğitme ve topluma yeniden kazandırma üzerine kurulu olmalıdır.Bu bağlamda suça sürüklenen çocuk ile mağdur çocuk arasında fazla fark görmediğimizi belirtmek isteriz.Zira ikisi de aynı aile trajedyasının aktörleri ve aktristleridir. Tezimizde dikkat çekmek istediğimiz başlıca husus, ülkemizde, çocuklar hakkında uygulanan yaptırımların onları eğitmek, onları topluma yeniden kazandırmaktan çok cezalandırmak, intikam almak üzerine kurulu olmasıdır.Bir çocuğun, suç olarak kabul edilen bir fiili işlemesi nedeniyle onu cezalandırmak, onun hayatını karartmak yersizdir.Ona hatasını görmesi için yeni bir şans vermek gerekmektedir.Bu gibi ceza politikalarını uygulamaya geçirirken, Anglo Sakson hukukunu ve kara Avrupası’ndaki uygulamaların yol göstericiliğine de inanmalıyız.Suç, çocuklar söz konusu olduğunda, soyut bir kavram olarak ele alınmamalı, çocuğun içinde bulunduğu somutluklar bağlamında ele alınmalıdır. At first we decided to make search about all children rights. But; we prefer to study security measures for children more. Because it is a specific subject and important for Turkey conditions. We think that from the beginning and nowadays the children are the most exploited humas in the world. The history of children mean their exploted history. In 19th century In England at 10 years old children were executed. In nowadays the rules for children have not developed yet. Punishment in family, child commercion for work and sex, incest are more dangerous for children than the wiches in the stories. To struggle with these problems must be on politic, economic, social and also punishment law platforms. The commands must be for educate the children but not for punishment. We can’t see any difference with the guity child and the wranged child. The sanctions in our country is for punishment but not for education. That’s the most important thing that we want to say. We have to give another change to him for see his wrong. We can make use of common law while trying this. And we must think about crime like it if it’s a concrete concept, not a abstract concept when we thalk about children.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBaşkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectÇocuk Haklarıen_US
dc.subjectTürk Ceza Hukukuen_US
dc.titleTürk ceza hukuku'nda suça sürüklenen çocuk hakkında koruma tedbirlerien_US
dc.typemasterThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record