Show simple item record

dc.contributor.authorUlusal, Betül Gözel
dc.contributor.authorTufan, Hale
dc.contributor.authorUlusal, Ali Engin
dc.contributor.authorHaberal, Cevahir
dc.contributor.authorSeyhan, Tamer
dc.contributor.authorBorman, Hüseyin
dc.contributor.authorHaberal, Mehmet
dc.date.accessioned2015-03-02T13:53:57Z
dc.date.available2015-03-02T13:53:57Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttp://uvt.ulakbim.gov.tr/uvt/index.php?cwid=9&vtadi=TTAR%2CTTIP%2CTSOS&ano=102976_79f24b1bc2a0cffd1dd2b42e59035055
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11727/2043
dc.description.abstractİskemik cilt flebi nekrozunun patofizyolojisi karmaşıktır ve öncelikle vasküler tromboz ve yetersiz anjiogenez sonucunda gerçekleşir. Nitrik oksit anjiogenik cevabı belirgin biçimde arttırarak endoteli iskemi-reperfüzyon hasarından korur. Aynı zamanda antikoagülanlar da cilt flep iskemisini önler ya da düzeltebilir. Servi kozalağı su ekstresiyle önkoşullandırma yapılmış sıçanlardan izole edilen aort halkalarının In vitro değerlendirilmesi endotel kökenli nitrik oksit üretiminde artış olduğunu ortaya koymuştur. Buna ilaveten önceki çalışmalarımızda ekstrenin antikogülan özelliği olduğunu da göstermiştik. Bu gözlemlere dayanarak servi kozalağının su ekstresiyle önkoşullandırmanın endotelyal nitrik oksit salınımında artış ve antikogülan özellikleriyle iskemik aksiyel fleplerin random uzantılarının sağkalımını arttırabileceği hipotezinde bulunduk. Yirmi dört adet Sprague-Dawley türü sıçan gelişigüzel şekilde önkoşullandırma grubu (n=12) ve kontrol grubu (n=12) olarak ayrıldı. Önkoşullandırma yapılmış grup %30'luk servi kozalağı ekstresini oral yoldan almaya flebin kaldırılmasından 7 gün evvel başladı ve operasyonu takiben 3 gün de almaya devam etti. Kontrol grubuna çeşme suyu verildi.Gözlem süresinin sonunda ortalama arter basıncı ve kalp hızını içeren hemodinamik değişkenler değerlendirildi. Flep sağkalım ve perfüzyon oranları mikroanjiografi ve lazer Doppler akım ölçerle çalışıldı. Vasküler cevabı saptamak için kontrol grubu ve önkoşullandırma yapılmış gruplardan izole edilen aort segmentlerin izometrik gerimleri in vitro koşullarda kaydedilerek değerlendirildi İzole dok banyosu kullanarak aortic segmentlerin asetilkoline karş oluşturdukları doz bağımlı cevapları saptandı ve iki grup arasında karşılaştırma yapıldı. Hemodinamik değişkenler arasında anlamlı far bulunamadı. Tedavi grubunda flebin sağ distal ve proksima kısımlarında artmış anjiogenez ve kapiller yoğunluğunu yanında artmış flep perfüzyonu saptandı (P < .05). Endote kökenli nitrik oksit bağımlı maksimum gevşeme cevab (Emax) ve EC50 değerleri kontrol grubunda anlam derecede yüksekti. Bu bulgular servi kozalağı su ekstresinin iskemik fleplerd sağkalımı arttırdığını desteklemektedir. The pathophysiology of ischemic skin flap necrosis is complex, due primarily to vascular thrombosis and insufficient angiogenesis. Nitric oxide can significantly increase angiogenic response and protect the endothelium from ischemia-reperfusion injury. Also, anticoagulants can prevent or reverse skin flap ischemia. In vitro assessment of endothelial cell function in isolated aortic rings of rats pretreated with cypress cones' water extract showed increased production of endothelium-derived nitric oxide. Additionally, we have shown its anticoagulant properties. Based on these observations, we hypothesized that pretreatment with cypress cones' water extract would enhance survival of random extensions of ischemic axial flaps via its increased endothelial nitric oxide release and its anticoagulant effect. Twenty four Sprague-Dawley rats were randomly assigned as pretreatment (n=12) and control (n=12) groups. The pretreated group received 30% of cypress cones' water extract treatment orally 7 days before flap elevation and for 3 days afterward. The control group received tap water. The ischemic target was a 6 × 7 cm islanded epigastric artery flap based on the right inferior epigastric pedicle. After the observation period, hemodynamic variables including mean arterial pressure and heart rate were assessed. Flap survival and perfusion rates were determined by microangiography and laser Doppler flowmetry. In twelve rats, in vitro isometric tension of the aortic segments isolated from the control and pretreated groups was monitored to reflect vascular responsiveness. Using isolated tissue baths, the dose- response relations to acetylcholine was determined and compared between the two groups. There were no significant differences between the hemodynamic variables. In the pretreated group, microangiograms revealed increased angiogenesis and capillary density and enhanced flap perfusion (as blood perfusion units) in the right distal and proximal parts (P < .05). Endothelium-derived nitric oxide - dependent maximal relaxation (Emax) and the EC50 value to Acetylcholine were significantly greater in the pretreated group compared to that of the controls. These data suggest that pretreatment with cypress water extract enhances the viability of ischemically challenged flaps.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherTürk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi ,17 ,1 ,25-29en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectCilt Fleplerien_US
dc.titleServi kozalağı su ekstresiyle önkoşullandırma iskemik cilt fleplerinde sağkalımı arttırıren_US
dc.typearticleen_US
dc.identifier.volume17
dc.identifier.issue1
dc.identifier.startpage25
dc.identifier.endpage29


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record