Show simple item record

dc.contributor.authorEkici, Yahya
dc.contributor.authorKarakayalı, Feza Yarbuğ
dc.contributor.authorYağmurdur, Mahmut Can
dc.contributor.authorKırnap, Mahir
dc.contributor.authorMoray, Gökhan
dc.contributor.authorHaberal, Mehmet
dc.date.accessioned2015-03-03T09:52:25Z
dc.date.available2015-03-03T09:52:25Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttp://uvt.ulakbim.gov.tr/uvt/index.php?cwid=9&vtadi=TTAR%2CTTIP%2CTSOS&ano=114353_74ab1ccf02df5274c9d31ebb817dfd55
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11727/2046
dc.description.abstractBu çalışmada amacımız kliniğimizde gerçekleştirdiğimiz enfiye çukuru arteriyovenöz fistüllerin sonuçlarını analiz ederek bu yöntemi tartışmaktır. Gereç ve Yöntemler: 1999-2007 yılları arasında kliniğimizde düzenli takipleri olan 272 enfiye çukuru arteriyovenöz fıstül geriye dönük olarak değerlendirildi. Gerekli bilgiler hasta dosyalarından ve diyaliz notlarından elde edilmiştir. Tüm olgular yaş, cinsiyet, son dönem böbrek yetmezliği etyolojisi, fistül olgunlaşma ve fistül açıklık oranları açısından değerlendirilmiştir. Bulgular: Hastaların 115'i (%44) kadın, 143 u (%56) erkek ve ortalama yaşları 40.5±8.5 idi. Ortanca takip süresi 50 ay (3-65 ay)'dır. Etyolojide en sık görülen neden %32 diabetes mellitustur. Altı hafta sonundaki olgunlaşma oranı %85 olarak tespit edildi. Bir yıllık açıklık oranları %82 ve 4 yıllık açıklık oranı %53'dir. Fistül açıklık oranları diyabetik olan ve olmayanlarda, erkekler ve kadınlarda, sağ kol ve sol kol AVF'lerde karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı farklılık olmadığı görülmüştür. Sonuç: İyi bir fizik muayene ile enfiye çukuru fistülün uygunluğu değerlendirilebilir. Enfiye çukuru fistüllerin iyi olgunlaşma ve uzun dönem açıklık oranları vardır. İlk fistül açılacak uygun hastalarda iyi bir seçimdir. In this study, we aimed to discuss this method by analyzing snuff-box arteriovenous fistula outcomes in our experience. Material and Methods: We analyzed the outcomes of 272 snuffbox arteriovenous fistulas created between 1999-2007. Data was determined patients charts and dialysis records. Patients' demographics, end stage renal disease etiology, fistula maturation and patency rates, complications were evaluated retrospectively. Results: Of the 272 patients, 115 (46%) were women and 143 (54%) were men. The mean age of patients was 40.5+8.5. median follow up period of fistulas was 50 months (range 3-65 months). The most frequent etiologic disease of end stage renal disease was Diabetes mellitus (32%). The maturation rate of snuffbox arteriovenous fistula was 85%. One year and 4 year patency rates were 82% and 53 % respectively. Diabetes, sex and side of the extremity did not significantly affect fistula survival. Conclusion: Feasibility of snuff-box arteriovenous fistula was evaluated with the physical examination of this area. Snuffbox arteriovenous fistulas have good maturation and long-term patency rates. This type of fistulas may be the first choice for suitable patients requiring primary access.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherDamar Cerrahisi Dergisİ ,17 (2) ,73-80en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectHemodiyalizen_US
dc.subjectStuff-Boxen_US
dc.titleHemodiyaliz için enfiye çukuru (snuff-box) arteriyovenöz fistülleren_US
dc.typearticleen_US
dc.identifier.volume17
dc.identifier.issue8
dc.identifier.startpage73
dc.identifier.endpage80


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record