Now showing items 190-190 of 190

    • Yükseköğretimde Uzaktan Eğitim Uygulamalarının İncelenmesi: Türkiye Örneği 

      Cabi, Emine; Ersoy, Halil (Başkent Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, 2017)
      Bu çalışma 2010 yılından 2016 yılına kadar, Türkiye yükseköğretiminde uzaktan eğitim çalışmalarının sayısal veriler ışığında incelenmesini amaçlamaktadır. 2010 ile 2016 yılları arasındaki yükseköğretimdeki öğrenci sayıları, ...