Show simple item record

dc.contributor.advisorEyüboğlu, Füsun Öner
dc.contributor.authorDilektaş, Aslı Görek
dc.date.accessioned2015-04-18T09:07:38Z
dc.date.available2015-04-18T09:07:38Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11727/2174
dc.description.abstractGünümüzde, latent tüberküloz enfeksiyon tanısı pek çok dezavantajı bulunan tüberkülin cilt testine dayanmaktadır. Tüberkülin cilt testinin özgüllüğü, M. bovis BCG aşısı ve çevresel mikobakterilere bağlı çapraz antijenik reaksiyon nedeniyle düşüktür. Bu araştırmada tüberküloz hastaları, bilinen M. tuberculosis teması bulunan sağlık çalışanları ve temas öyküsü olmayan sağlıklı gönüllü olgularda tüberkülin cilt testi ve interferon-gamma enzyme-linked immunospot analiz (T-Spot.TB) test sonuçlarının değerlendirilmesi amaçlandı. Ayrıca, indükte balgamda M. tuberculosis-spesifik Tlenfositlerin sayılması yönteminin, aktif akciğer tüberkülozunun hızlı tanısında rutin kullanılabilir bir yöntem olma olasılığı araştırıldı. Bu amaçla, yeni tanı kültür pozitifliği saptanan tüberküloz hastaları (n=31), bilinen M. tuberculosis teması bulunan sağlık çalışanları (n=30) ve geçirilmiş tüberküloz hastalığı ile bilinen tüberküloz teması bulunmayan (n=30) toplam 91 olgunun dahil edildiği prospektif bir araştırma yürütüldü. Çalışmamızda T-SPOT.TB ve tüberkülin cilt testinin özgüllükleri %75.9 ve %56.7; duyarlılıkları %79.3 ve %25. 8 bulundu. Negatif prediktif ve pozitif prediktif değerler TSpot. TB testi için %78.6, %76.7 ve tüberkülin cilt testi için %42.5, %38.1 idi. Tüberküloz temaslı sağlık çalışanlarının %26.7’si T-SPOT.TB ile, %60’ı tüberkülin cilt testi ile pozitif saptandı. Aktif tüberkülozlu hastaların %72.6’sında indükte balgamda T-SPOT.TB test sonuçları “tanımsız” olarak yorumlandı. Sonuçlarımız, T-SPOT.TB testinin duyarlılık ve özgüllüğünün tüberkülin cilt testinden daha yüksek olduğu görüşünü desteklemektedir. Tüberküloz şüphesinin bulunduğu durumlarda T-SPOT.TB testi ile hastalık, tüberkülin cilt testinden daha çabuk ekarte edilebilmektedir. Latent tüberküloz enfeksiyonu bulunan bireylerin saptanmasında TSPOT. TB testinin, tüberkülin cilt testinden daha doğru bir yaklaşım sağlayacağı söylenebilir. The diagnosis of latent tuberculosis infection relies on the tuberculin skin test that has many drawbacks. The specifity of tuberculin skin test is poor because of cross-reactivity with M. bovis BCG vaccine and environmental mycobacteria. The aim of this study was to evaluate the reliability of the tuberculin skin test and the interferon-gamma enzyme-linked immunospot assay (T-SPOT.TB) in tuberculosis patients and health care workers with known exposure to M. tuberculosis and healthy volunteers with no known tuberculosis contact. We also investigated whether a rapid diagnosis of active pulmonary tuberculosis can be established by enumeration of M. tuberculosis- specific T lymphocytes from induced sputum in routine clinical practice. We conducted a prospective study enrolling a total of 91 participants with newly diagnosed culture-proven tuberculosis patients (n=31) and health care workers with known exposure to M. tuberculosis (n=30) and healthy volunteers with no history of tuberculosis and no known tuberculosis contact (n=30) in a BCG vaccinated study population. The sensitivities of the T-SPOT.TB and tuberculin skin test were 79,3 % and 25,8%, while their specifities were 75,9% and 56,7%, respectively. Negative predictive value and positive predictive values of T-SPOT.TB were 78,6%, 76,7%; and negative predictive value and positive predictive values of tuberculin skin test were 42,5%, 38,1%, respectively. 26,7% of the tuberculosis contacts were positive by T-SPOT.TB test, and 60% by tuberculin skin test. Induced sputum T-SPOT.TB test results were undefined in 72,6% of active tuberculosis patients. The sensitivity of the T-SPOT.TB assay is greater than that of tuberculin skin test. T-SPOT.TB test allows a more rapid exclusion of tuberculosis in suspected cases than tuberculin skin test. T-SPOT.TB offers a more accurate approach than tuberculin skin test for identification of individuals who have latent tuberculosis infectionen_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBaşkent Üniversitesi Tıp Fakültesi
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectLatent tüberküloz enfeksiyonuen_US
dc.subjectAktif tüberkülozen_US
dc.subjectTanıen_US
dc.subjectİndükte balgam analizien_US
dc.titleLatent ve aktif tüberkülozlu hastalarda T-spot.TB testi ile tüberkülin cilt testi sonuçlarının karşılaştırılmasıen_US
dc.typespecialistThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record