Show simple item record

dc.contributor.advisorGülbahar, Yasemin
dc.contributor.authorKüçükçoban, Alper Efe
dc.date.accessioned2015-04-24T07:54:52Z
dc.date.available2015-04-24T07:54:52Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11727/2211
dc.description.abstractArastırmanın genel amacı, web tabanlı egitim sistemlerinde tekrar kullanılabilir içerik olusturma ve olusturulan içerigin ögrenci basarısına olan etkisini belirlemektir. Bu genel amaç dogrultusunda, 2007–2008 Egitim - Ögretim yılının bahar döneminde Agrı Merkez, Cumhuriyet Lisesi’nin 9. sınıflarında okuyan toplam 50 ögrenci üzerinde gerçeklestirilen 3 haftalık bir arastırma yapılmıstır. Bu arastırmada yarı-deneysel desen kullanılmıstır. Arastırmanın örneklemini 25 kisi deney grubu ve 25 kisi kontrol grubu olmak üzere toplam 50 ögrenci olusturmustur. Arastırma kapsamında Bilgi ve letisim Teknolojileri dersinde “Bilgisayar Agları” ünitesinin ögretimi amacıyla dersler deney grubunda web tabanlı egitimle, kontrol grubuna da geleneksel ögretimle islenmistir. Ögrencilerin söz konusu ünitedeki basarılarını ölçmek için öntest ve sontest olarak basarı testi uygulanmıstır. Ayrıca deney grubu ögrencilerine gelistirilen ögrenme nesneleri hakkındaki görüslerini almak üzere ögrenme nesnesi degerlendirme anketi yapılmıstır. Basarı testi ile elde edilen bulgularla yapılan istatistiksel karsılastırmalardan, tekrar kullanılabilir içerikle birlikte web tabanlı ögretimin, geleneksel ögretime göre ögrenci basarısını daha fazla arttırdıgı görülmüstür. Ayrıca yapılan anketin sonucunda ögrencilerin web tabanlı egitime çabuk uyum sagladıgı ve bu uygulamanın diger derslerde de gerçeklesmesini istedikleri ortaya çıkmıstır. The general aim of the research is to specify the effect of constructing reusable content in the web-based education systems and constructed content to the success of the learner. With this aim, a 3-week search was done on 50 students in the 9th class of Agrı Cumhuriyet High School in 2007-2008 Education Term. In this search, semi-experimental pattern was used. The sample of the search was formed with 1 experiment group (25 students) and 1control group (25 students) with the total of 50 student. In the comprehension of the search, lessons was performed with web based education in the experiment group and with traditional education in the control group in the aim of teaching the unit of ‘’Networks” in the ‘’Knowledge and Communication’’ lesson. Besides, a questionnaire about learning objects was applied on the students of the experiment group in order to receive their opinions about the learning object. It was seen that, given with reusable content , web-based education increases the learner success compared to the traditional education. Besides, It was revealed that learners accommodate with the web-based education and they want that this application would actualise in other lessons.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBaşkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectWeb tabanlı ögretimen_US
dc.subjectÖgrenme nesnesien_US
dc.subjectÖgrenci algılarıen_US
dc.subjectOlusturmacılıken_US
dc.subjectBasarı testien_US
dc.subjectTekrar kullanılabilirliken_US
dc.titleWeb tabanlı eğitim sistemlerinde tekrar kullanılabilir içerik oluşturmaen_US
dc.typemasterThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record