Show simple item record

dc.contributor.advisorAytekin, Cüneyt
dc.contributor.authorGüvenç, Zeynep
dc.date.accessioned2015-06-22T11:43:10Z
dc.date.available2015-06-22T11:43:10Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11727/2273
dc.description.abstractKronik venöz yetmezlik, toplumda oldukça yaygın olarak izlenen bir hastalık olup, venöz kapakçıkların fonksiyonunu yitirmesine bağlı kalbe venöz dönüsün azalması ile venöz sistemde basınç yükselmesi ile karakterizedir. Çoğunlukla variköz genislemeler olaya eslik eder. Bu hastalarda geleneksel tedavi yöntemi olan cerrahi yaklasımın alternatifi olarak, endovenöz lazer tedavisi (EVLT) son yıllarda giderek artan bir sıklıkta uygulanmaktadır. Nispeten yani sayılabilecek bu tedavi yönteminde, renkli Doppler ultrasonografide (RDUS) yetmezlik bulguları saptanan safen ya da perforan venlere ultrason esliğinde yerlestirilen intravasküler lazer probu ile bu damarlarda geri dönüsümsüz hasar olusturulmakta ve bu sayede yetmezliğe sekonder gelisen semptomlar ortadan kaldırılabilmektedir. Alt ekstremitelerde varis ve/veya ağrı, sislik sikâyetleriyle Girisimsel Radyoloji ünitesine basvuran ve RDUS ile değerlendirilmesini takiben kronik safenöz ve/veya perforator venöz yetmezlik bulguları saptanan hastalardan, akut derin ven trombozu, belirgin sistemik hastalığı, ciddi alt ekstremite arteriel hastalığı, karaciğer yetmezliği, lokal anesteziklere bilinen belirgin ilaç alerjisi, koagülasyon bozukluğu olmayan, islem yapılacak bölgede aktif cilt enfeksiyonu bulunmayan ve gebe olmayan 50 hastada, 71 bacakta, 90 damara EVLT uygulandı. Hastalara islem ile ilgili gerekli bilgilerin verilmesi ve onam formlarının imzalatılmasını takiben her bir hastanın tedavi uygulanacak ekstremite veya ekstremitelerinin venöz RDUS bulguları bir formda toplandı. EVLT islemleri 980 nm dalga boylu, 400 mikron fiberoptik baslıklı cihaz ile gerçeklestirildi. Ayrıca gerekli olan olgularda tedaviye skleroterapi de eklendi. Đslem sonrasında hastalara 1. hafta, 1. ay, 3. ay, 6. ayda rutin, sikâyetleri olduğunda ise aynı gün içinde fizik muayene ve RDUS kontrolü yapıldı. Đsleme bağlı olarak 3 hastada major, 45 hastada minör komplikasyon gelisti. (rakamlar en sık görülen komplikasyonlara göre verilmistir) Bes-yirmi aylık takipler sonrasında lazer uygulanan 90 damarın % 87’sinde kalıcı tam oklüzyon, %6.5 semptomatik, %6.5 asemptomatik rekanalizasyon saptandı. Sonuç olarak, kronik safen ya da perforan ven yetmezliği olan hastaların tedavisinde EVLT, cerrahiye alternatif olarak uygulanabilecek, etkili ve güvenli bir tedavi yöntemidir. Chronic venous insufficiency is a common disease in the general population where venous valves lose their function resulting into reduction of venous return to the heart along with the venous pressure rise in the systemic circulation accompanying frequent varicose enlargements. In this group of patients, surgical treatment is traditional method where endovenous laser treatment (EVLT) is an alternative treatment which is being used increasingly in recent years. With this comperatively new method, saphenous or perforating veins with findings of venous failure identified by color Doppler ultrasonography (CDUS) are punctured along with ultrasound and irreversible damage is obtained by laser in those veins thus treating the underlying symptoms secondarily associated with failure. EVLT is applied to 90 vessels in 71 legs of 50 patients who has no findings of acute deep vein thrombosis, significant systemic disease, severe lower extremity arteryal disease, liver failure, known significant drug alergy to anesthetics or coagulation disorder and without any active skin infection in procedure region and without pregnancy who were referred to interventional radiology department with varice and/or pain and swelling complaints in lover extremities evaluated with color Doppler ultrasonography with findings of chronic saphenous or perforating venous insufficiency. After giving necessary informations about the procedure for each of patients and having signed consent forms, venous color Doppler ultrasonography findings of each treatment planned extremities were collected in a form. EVLT device used in this procedure is a 910 nm wavelength 400 microns fiberoptic capped device titled as FOX brand. Sclerotherapy with 2 %polidacanol (aethoxysklerol) is also added to the treatment in cases where it is needed. All the patients are controlled with color Doppler ultrasonography routinely in 1th week, 1th month, 3th months and 6th months of the post-procedural period where same day color Doppler ultrasonography is applied if any complaints are present. 3 major and 45 minor complications are occured in patients due to the procedure. (Figures are given related to the most common complications). After 5-20 months of follow-up, permanent total occlusion in 87% , partial permanent occlusion in 89% and asymptomatic recanalisation in 44% of the vessels are observed out of 90 vessels where laser is applied. As a result, EVLT is an effective and safe treatment method alternative to surgery in patients with chronic saphenous and perforating vein insufficiencyen_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBaşkent Üniversitesi Tıp Fakültesi
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectKronik venöz yetmezliken_US
dc.subjectVarisen_US
dc.subjectEndovenöz lazer tedavisien_US
dc.subjectRenkli Doppler ultrasonen_US
dc.titleAlt ektremitede kronik safen ve perforan ven yetmezliği bulunan hastalarda endovenöz lazer tedavisinin etkinliğinin değerlendirilmesien_US
dc.typespecialistThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record