Show simple item record

dc.contributor.advisorKut, Altuğ
dc.contributor.authorSalgür, Funda
dc.date.accessioned2015-10-06T12:24:57Z
dc.date.available2015-10-06T12:24:57Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11727/2393
dc.description.abstractAdölesan dönemdeki gebeliklere toplumların bakışı, o toplumun sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik düzeyi ile de yakından ilişkilidir. Bu çalışmada adölesan gebeliklere toplumun nasıl baktığını ve halkın bu konuda sağlık çalışanlarından beklentilerinin ne olduğunu gözlemlemek amaçlanmıştır. Başkent Üniversitesi Ümitköy Polikliniği'ne başvuran 980 kişi araştırma evrenini oluşturmaktadır.Tanımlayıcı-kesitsel bir araştırma olarak yürütülen bu çalışmada, veriler yüzyüze anket uygulanarak toplanmıştır. 4 ayda toplanan verilerin analizinde istatistiki olarak SPSS21.0 programı kullanılmıştır. Çalışmaya katılan 980 kişinin %53,6'sı (n=525) kadın, %46,4'ü (n=455) erkek olup, yaş ortalaması 41,0±14,7 (19-64) olarak bulunmuştur. Çalışmaya katılanların %80,3'ü adölesan gebelikleri sakıncalı bulmuş, bunun nedenini ise sağlık açısından sakıncalı (%64,9) olarak değerlendirmiştir. Adölesan gebeliklerin önlenmesi, var olan gebeliklerin de daha sık ve yakın takibinin gerekli olduğu belirtilmiştir. Son on yılda aile ve yakın akrabalarında adölesan gebelik olanların %75,4'ünün bu durumu onaylamadığı görülmüştür. Çalışmaya katılanların var olan kanunları yetersiz bulduğu ve bu konuda kadınların kanunlarla kendilerini koruma altına almak istedikleri gözlenmiştir. Nikah konusunda özellikle medeni nikahın yanında dini nikahın da gerekli görüldüğü (%58,8) tespit edilmiştir. Cinsellik konusunda gençlerin daha çok dini kıstasları kendilerine yol gösterici olarak kullandığı izlenen çalışmada toplumun, cinsellik ve adölesan gebelikler konusunda bilinçlenmek için sağlık alanında Aile Hekimlerini kendilerine yol gösterici olarak gördükleri ve bu konunun eğitimle aşılabileceğini düşündükleri bulunmuştur. Eğitimin de medya aracılığıyla ve okullarda eğitim müfredatına bu konuların eklenmesiyle başarılabileceği belirtilmiştir. Çalışmadan elde edilen sonuçlarda adölesan gebelikleri onaylamada hane geliri ve cinsiyetin etkili olduğu bulunmuştur. Sonuç olarak adölesan gebelikler azaltılmalı, bu konuda eğitim ve medya aracılığı ile halk bilinçlendirilmelidir. Sağlık alanında ise Aile Hekimleri adölesan gebelikler konusunda daha etkin bir rol oynamalıdır. Var olan adölesan gebeliklerin ise daha sık ve dikkatli takip edilmesi gereklidir. The standpoint of populations to adolescent pregnancies can differ according to the socio-cultural and socio-economic status of that specific population.This study, aims to identify the standpoint of the population and healthcare expectations of the public. The study sample comprises of 980 patients admitting to the outpatients clinics of the Baskent University in Ankara-Turkey. Data of this descriptive cross-sectional study are collected by performing a questionnaire in a face to face manner. All data, which is collected in four months, are processed by the SPSS program version 21.0. Of the 980 subjects 53.6% (n=525) were female and 46.4% (n=455) were male, with an average age of 41.0±14.7 (19-64)for the whole study group. This study reveals that 80.3% of the population is against adolescent pregnancies,with a major objection of health outcomes (64.9%).Subjects also stated that these pregnancies have to be prevented and those who already exist have to be followed-up more closely. We observed that, 75.4% of those who have an adolescent pregnant in their family within the last ten years do not approve the situation. Subjects also stated that legal regulations are insufficient and especially women tent to protect themselves using these regulations. Most of the subjects (58.8%) prefer religious marriagealong with civil marriage. The study is also indicating that the youth is using religious criteria as guidance for their sexuality; and accepting family physicians as mentors in increasing awareness for sexual knowledge and adolescent pregnancies. They are also claiming that this issue has to be solved by performing continuous public educations; and this education has to be done via using the media tools and inserting these issues into high school curricula. In conclusion; adolescent pregnancies should be reduced and people should be informed about this issue through education and the public media. On the other hand, family physicians should play a more active role in adolescent pregnancies. Furthermore already existing Adolescent pregnancies have to be followed-up more frequently and more carefully.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBaşkent Üniversitesi Tıp Fakültesi
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccess
dc.subjectAdölesan dönem gebeliğien_US
dc.subjectAdölesan psikolojisien_US
dc.subjectSosyoekonomik durumen_US
dc.subjectSosyal değerleren_US
dc.subjectToplumen_US
dc.subjectSağlık çalışanıen_US
dc.titleAdölesan gebeliklere toplum nasıl bakıyor ve sağlık çalışanlarından neler bekliyor?en_US
dc.typespecialistThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record