Show simple item record

dc.contributor.advisorAlgüner, Ayhan
dc.contributor.authorYılmaz, Hayriye Deniz
dc.date.accessioned2015-10-12T09:39:34Z
dc.date.available2015-10-12T09:39:34Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11727/2429
dc.description.abstractSon yıllarda dünya üzerinde meydana gelen ekonomik krizlerin enflasyon üzerinde önemli etkileri olduğu bilinmektedir. Enflasyonun yanı sıra para arzında meydana gelen değişikliklerin ekonomiye olan etkileri de göz ardı edilmemelidir. Bu çalışmada, Türkiye ekonomisinin gidişatına yön veren bazı makroekonomik değişkenlerin para arzından etkilenip etkilenmediği araştırılmıştır. Araştırma boyunca En Küçük Kareler Yöntemi tekniği kullanılarak araştırılmış ve değişkenler arasındaki ilişki analiz edilerek yorumlanmıştır. Çalışma sonucunda, Türkiye’de 2006-2014 yılları arasında para arzının Hazine Bonosu faiz oranı, BİST-100 endeksi, GSYİH, döviz sepeti değeri ve yatırımlar üzerinde etkili oluğu ve istatistiksel açıdan anlamlı olduğu görülmektedir. Bunun yanında para arzında meydana gelen bir değişmenin cari açık ve enflasyonu önemli bir orandan etkilemediği görülmektedir. It is known that the economic crisis, which occurred in the previous years, have important effects on inflation. Besides inflation, it should not be neglected that the changes occurring on money supply have effects on economy. On this work, some of macroeconomic variants, which were directing Turkish economy, were searched to have an understanding whether they were affected by money stock or not. During the search, the least squares method was used and the relation between variants were analyzed and commented. At the end of the work; share interest rate of money supply, BIST-100 index, GDP, exchange basket, and the influences on investments as well as the meaning in terms of statistics between 2006-2014 in Turkey were seen. Besides this, it is seen that a change on money stock was not affecting current deficit and inflation in an important ratio.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBaşkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccess
dc.subjectPara Arzıen_US
dc.subjectMakro Ekonomik Değişkenleren_US
dc.subjectEn Küçük Kareler Yöntemien_US
dc.subjectTürkiyeen_US
dc.titlePara arzının makroekonomik faktörler üzerine etkisinin analizien_US
dc.typemasterThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record