Show simple item record

dc.contributor.advisorPala Güzel, Şebnem
dc.contributor.authorYavuz, Özlem
dc.date.accessioned2017-04-26T12:37:01Z
dc.date.available2017-04-26T12:37:01Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11727/2449
dc.description.abstractGünümüzde birbiriyle yöndeşen iletişim teknolojileri, dünyanın her köşesinden insanı birbirine yakınlaştırırken, farklı dünya görüşü ve yaşam tarzlarına sahip insan topluluklarına ilişkin farkındalığı artırmaktadır. 1950’ler devlet eli ile milli burjuvazinin yaratılmaya çalışıldığı, çok partili yaşamın olağanlaştığı, kentleşmenin ve modernleşmenin yansımalarının belirginleştiği ve dolayısıyla tüketimin bir pratik olarak toplumsal yaşama dahil olduğu yıllardır. Buradan yola çıkarak bu tezin temel probleminin ekseninde 1950-1960’lı yıllar ve Hayat Dergisi bulunmaktadır. Tez; Hayat Dergisi’nin bugün çokça konuşulan yaşam tarzı medyasının Türkiye’deki ilk formlarından biri olduğu argümanının izini sürmektedir. Buna paralel olarak tez, Hayat Dergisi’nin biçim ve içeriği ile 1960’lardaki modernite ve batılılaşma eksenindeki yaşam tarzını nasıl yansıttığı, mevcut yaşam tarzını değiştirip dönüştürme amacı taşıyıp taşımadığı sorununun izini sürmeyi hedeflemektedir. Hayat Dergisi 1950’lerde Avrupa ve Amerika’daki yaşam tarzı dergilerinin Türkiye’deki neredeyse ilk örneğidir. Dolayısıyla tezin amacı; Hayat Dergisi’nin topluma neleri nasıl gösterdiğini, bunu gösterme biçimlerini, haber içeriklerinin kuruluşunu; buna paralel yaşam biçimlerini yansıtış biçimine bakmaktır. Çünkü geçmişten günümüze giyimden, alışverişe, tatilden, ünlülerin yaşam stillerine kadar pek çok konu yardımıyla ele alındığı göz önünde bulundurulduğunda, toplumsal yaşamın modern ve batılı yaşam tarzına kanalize edilmesinde nasıl bir üslup ve içerik benimsendiği önemli hale gelmektedir. Hayat Dergisi 1950-1960’lı yılların en yüksek tirajlı yaşam tarzı dergilerinin başında gelmektedir. Özellikle en çok satış tirajı 1958-1968 yılları arasında olduğundan o yıllar aralığının yaşam tarzı ve tüketimi Hayat Dergisi’nin içerdiği bazı haber yazıları, reklamlar gelen bu yazılar ve görseller bizlere toplumsal, kültürel, ekonomik ve siyasal bağlama ilişkin ipuçları verirler ve yaşam tarzları hakkında bilgi sahibi olmamıza yardımcı olurlar. Today, the convergent communication technologies make people from all parts of the world closer to each other. Meanwhile, they increase people’s awareness of societies with different lifestyles and viewpoints. The 1950s were the years when the government itself tried to create a national bourgeoisie, the multi-party system became ordinary, the effects of urbanization and modernization became clear and thus consumption became a practical part of social life. In this context, the main motivation behind this thesis is the 1950s and 1960s as well as “Hayat Magazine”. Hayat Magazine is one of the first examples of life-style media, which is very popular in today's world, in Turkey. The study, in addition to the aforementioned points, aims to examine how this journal reflects life-style and whether it has an aim of changing and transforming the current life-style. Hayat Magazine can be said to be almost the first example of the life style magazines published in Europe and America in the 1950s in Turkey. Therefore, the main purpose of the thesis is to analyse what Hayat Magazine presents and how it presents them, how the content of the news are structured and the way it reflects life styles. When the fact that it includes a variety of topics from clothe fashion and shopping to holidays and celebrities' lives is taken into consideration, Hayat Magazine’s function of promoting the Western and Modern life style becomes more important. Hayat Magazine was one of the leading life-style magazines with large circulation in the 1950s and 1960s. It achieved the highest circulation between 1958 and 1968. Therefore, the life-style and consumption of the period between these years will be examined through some news, advertisements and fashion themes it included from 1958 and 1968 because these documents from the past are clues that help us to inform about cultural, social and political contexts and life-styles in those periods.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBaşkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccessen_US
dc.subjectHava dergisien_US
dc.subjectTürkiye'de yaşam tarzıen_US
dc.titleHayat dergisi dolayımıyla Türkiye'de yaşam tarzı dergiciliğine bakmaken_US
dc.typemasterThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record