Show simple item record

dc.contributor.advisorCula, Serpil
dc.contributor.authorMadran, Merve
dc.date.accessioned2017-04-29T10:35:40Z
dc.date.available2017-04-29T10:35:40Z
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11727/2465
dc.description.abstractFinansal sistemin önemli bir parçası olan sigortacılık sektöründe şirketlerin muhasebe hesapları, finansal tabloları ve bunların yorumlarının önemi büyüktür. Sigorta sektörü özellikli bir sektördür, diğer sektörlerden farklılık göstermektedir. Bu farklılık sigorta muhasebesine ve finansal tablolarına yansımaktadır. Sigorta şirketlerinin mali yeterliliğine ilişkin çalışmalar, şirketlerin sigortalılarına karşı mali yükümlülüklerini yerine getirmeme riskini en aza indirmektir. Bu riskin tamamen ortadan aldırılması mümkün olmamakla beraber, mali yeterliliğin sonuçları ile baş edebilmek için pek çok ülkede asgari yeterlilik ölçütleri oluşturmuştur. Bu tezin amacı sigorta şirketi mali tablolarını incelemektir. Bu sayede firmaların, bulundukları yeri görmeleri ve gelecekte ona göre ihtiyatlı davranmaları sağlanır. Yapılan tez çalışmasında, iki farklı sigorta şirketinin oluşturulan mali tabloları incelenmiş ve sigorta şirketlerinin finansal oranlarının yıllar itibariyle karşılaştırmalı analizleri yapılmıştır. İlk bölümde, sigorta ve sigortacılığa ilişkin genel bilgilere değinilmiştir. Burada amaç analizi yapılan sektörü daha yakından tanımaktır. İkinci bölümde, sigorta şirketlerinde muhasebe uygulamaları ve finansal tablolar açıklanmıştır. Burada da analizi yapılan tablolar ve işleyişleri incelenmiştir. Üçüncü bölümde tezimizin konusunu oluşturan analiz tekniklerine değinilmiş ve bir sonraki bölüme hazırlık yapılmıştır. Son bölümde ise bu teknikler uygulamalı olarak gösterilmiştir. The accounting records, financial statements and their interpretation in the insurance sector companies which have an important part of the financial system have a great value. Insurance sector is a special sector and it differs from other sectors. These differences are reflected in insurance accounting and financial statements. Studies on the financial adequacy of insurance companies minimize the risk of not fulfilling their financial obligations against companies’ insurance holders. The minimum qualification criteria in many countries to cope with the consequences of the financial capacity has been created although it is not possible completely eliminate the risk. This thesis aims to examine the financial statements of insurance companies. In this way, companies can see their place in the future and act conservatively according to these predictions. In this study, two different insurance companies’ financial statements were examined and a yearly financial ratios’ comparative analysis of insurance companies were made . The first section is addressed to general information about insurance and insurance business. The objective of this part is to learn better about the sector which was analyzed in the study. In the second section, accounting practices and financial statements of insurance companies are disclosed. The tables which were analyzed and their operations are examined. In the third section, technical analysis of this thesis is discussed and a preperation was made for the next section. In the last section, these techniques have been shown in practice.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBaşkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccessen_US
dc.subjectAnalizen_US
dc.subjectMali tabloen_US
dc.subjectMuhasebeen_US
dc.subjectSigortaen_US
dc.titleSigorta şirketlerinin mali tablolarının analizien_US
dc.typemasterThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record