Show simple item record

dc.contributor.advisorErhan, Deniz Umut
dc.contributor.authorDemir, Reyhan
dc.date.accessioned2017-04-29T13:55:19Z
dc.date.available2017-04-29T13:55:19Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11727/2470
dc.description.abstractMarka, yüzyıllardan beri var olan bir kavram olmasına rağmen, marka değeri şirket ele geçirme ve birleşmeleri ile birlikte 1980’li yıllarda ortaya çıkmış bir kavramdır. Markaların piyasalardaki öneminin artmasıyla maddi olmayan duran varlık olan markaların değerinin parasal olarak nasıl hesaplanması gerektiği sorusunun cevabı aranmaya başlamıştır. Marka değerini belirlemeye yönelik artan ihtiyaçla birçok marka değerleme yönteminin gelişmesine neden olmuştur. Akademisyenler, finansçılar ve danışmanlık şirketleri tarafından marka değerini tespit edebilmek için finansal, tüketici davranışını esas alan ve her iki yönteminde birleştiği karma yöntemler geliştirilmiştir. Çalışmada, geliştirilen marka değerleme yöntemleri incelenmiş olup yöntemlerin eksik ve zayıf yönlerinin saptanması amaçlanmıştır. Çalışmamızın uygulama bölümünde BİST Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin marka değerleri Hirose yöntemi ile tespit edilmeye çalışılmaktadır. Despite the fact that brand is a concept existing for centuries, the brand value is a concept that has emerged in 1980s as a result of company acquisitions and mergers. With the increase in the importance of brands in markets, the question on how the values of brands which are non-material entities should be specified in monetary terms has been tried to be answered. The increasing need for determining the brand value has led the development of various brand valuation methods. In order to determine the brand value, financial method, behavioral method and the hybrid method which combines the other methods were developed by academicians, financiers and consulting companies. In the present study, it is targeted to examine and detect the deficient and weak aspects of the developed brand valuation models. In the research section of our study, it is tried to determine brand values of companies operating in the sector of BIST Fabricated Metal Products, Machinery and Equipment.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBaşkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMarka değerien_US
dc.subjectFinansal yöntemleren_US
dc.subjectHirose yöntemien_US
dc.titleFinansal tablo verilerine dayalı marka değeri tespiti ve bist metal eşya, makine ve gereç yapım sektöründe uygulamaen_US
dc.typemasterThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record