Show simple item record

dc.contributor.advisorKüçükkocaoğlu, Güray
dc.contributor.authorÖzses, Utku
dc.date.accessioned2017-04-29T14:30:37Z
dc.date.available2017-04-29T14:30:37Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11727/2474
dc.description.abstractUluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB), telekomünikasyon, yazılım, gayrimenkul, inşaat ve üretim sektörleri başta olmak üzere, tüm sektörlerin hasılatlarının tek bir standartta toplanması için çalışmalara başlamış ve Mayıs 2015’te IFRS 15 Müşteriler İle Yapılan Sözleşmelerden Doğan Hasılat (Revenue from Contracts with Customers) standardının taslağını yayınlamıştır. Amerikan Finansal Muhasebe Standartları Kurulu (FASB) ve Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu’nun (IASB) ortak bir çalışması olan yeni standart taslağı 1 Ocak 2017 yılından itibaren uygulamaya geçmesi planlanmasına karşın 1 Ocak 2018’e uzatılmıştır. Fakat erken uygulamaya izin verilmiştir. 01.09.2015 tarihinde taslağın Türkçe metni TFRS 15 adı ile yayınlanmıştır. Yeni standart taslağı, hasılatın kazanılmasını zamanın belirli bir noktasında veya zaman süresince gerçekleşen edim yükümlülüklerine bağlamıştır. Hasılatta, müşterilere kontrolün transferini sağlayan beş aşamalı bir model oluşturulmuş olup temeline de müşterilerle yapılan sözleşmeler yerleştirilmiştir. Bu beş aşamalı modelin asıl maksadı hasılatın ne tutarda ve ne zaman muhasebeleştirileceğini belirlemektir. Bu çalışmanı öncelikli amacı IFRS 15 Müşteriler İle Yapılan Sözleşmelerden Doğan Hasılat (Revenue from Contracts with Customers) standardının taslağını, Türkiye’deki inşaat mevzuatını ve kaldırılması planlanan TMS 11 İnşaat Sözleşmeleri standardını incelemek ve inşaat sektörüne yönelik olarak örnek bir çalışma sunmaktır. International Accounting Standards Board (IASB) have started to work for the collection of a single standart about revenue from all sectors like telecommunications, software, real estate, mainly in the construction and manufacturing sectors, and in May 2015, draft of IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers has published. American Financial Accounting Standards Board (FASB ) and International Accounting Standards Board (IASB ) which is a joint activity of the new draft standard has been extended to January 1, 2018, although planned to be implemented since January 1st, 2017. However, earlier application is permitted. The new draft standard, which took place during the time of the acquisition of revenue attributed to a specific point in time or overtime. Revenue on a five -stage model has been created that allows the transfer of control to the customer has placed contracts with customers in the base. The real purpose of the five -step model is to determine how much and when the revenue will be recognized. The primary objective of this study is to examine the draft of IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers Standard, Turkish legislation about construction, IAS 11 Construction Contrats standart which is planned to remove and a working example in the construction sector.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBaşkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTFRS 15en_US
dc.subjectUFRS 15en_US
dc.subjectTMS 11en_US
dc.subjectHasılaten_US
dc.subjectMüşteriler ile yapılan sözleşmelerden yapılan doğan hasılaten_US
dc.subjectMüşteri sözleşmelerinden hasılaten_US
dc.subjectİnşaat sözleşmelerien_US
dc.titleIFRS 15 müşterilerle yapılan sözleşmelerden doğan hasılat standart taslağının incelenmesi ve inşaat sektörüne ilişkin örnek uygulamaen_US
dc.typemasterThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record