Show simple item record

dc.contributor.advisorKalemci Tüzün, İpek
dc.contributor.authorSaraç, Ece Özden
dc.date.accessioned2017-05-02T13:31:52Z
dc.date.available2017-05-02T13:31:52Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11727/2483
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı, işletmelerin gerçekleştirdikleri İKY uygulamalarının örgütsel performansa etkisinin olup olmadığını, İKY uygulamalarının örgütsel performans göstergeleri (işgücü devir hızı oranı, satış oranları ve finansal performans) üzerinde İKBS kullanımının biçimlendirici rolünün olup olmadığı ve işletmelerin İKBS uygulamalarının örgütsel performans göstergeleri üzerinde ki etkilerin nasıl farklılaştığını bulmaktır. Çalışmanın evrenini ağırlık Ankara ve Gaziantep olmak üzere Türkiye’nin çeşitli illerinde birbirlerinden bağımsız orta ve büyük ölçekli 70 örgüt oluşturmaktadır. Söz konusu amaçlar doğrultusunda yapılan analizlerde İKY etkililiğinin işletme satış artış oranları üzerinde etkisi yoktur. Öte yandan, İKY etkililiğinin işletme finansal performansı olumlu etkilediği, işgücü devir hızını ise negatif yönlü etkilediği görülmektedir. İKBS etkililiğinin çalışması 3 bağımlı değişkeni üzerinde de anlamlı etkisi bulunmaktadır. İKBS işletme finansal performansı ve işletme satış oranlarını olumlu etkilerken işgücü devir hızını negatif yönlü etkilemektedir. Bu araştırma sonuçları işgücü devir hızını yönetme de İKY ve İKBS etkililiğinin ne kadar önemli olduğunu vurgulamaktadır. Main purpose of the research is that if the use of businesses over the human resource management implementations can directly effect or lead on organisational performance, able to find indicators of performance on human resource management implementations such as turnover, financial performance and sales ratio whether these measures play a role on human resources information system usage and able to understand how organisations human resource information system implementations affect on performance indicators differ. Mainly in Ankara and Gaziantep, there are also independent 70 middle and large organisations in other cities in Turkey have formed for this research project. Throughout the analysis for the terms of targets, the effectiveness of human resource management is not directly effects on sale increase. On the other hand, the effectiveness on human resource management impacts financial performance in a positive way but it is clearly to see that has negative impacts on labour force turnover rate. The effectiveness of human resource management has a meaningful understanding over 3 dependent indicators. Human resource information system has positive impacts on financial performance of businesses and their sale ratio but it has negative impacts on labour force turnover. In the research paper, vital to highlight is that the show importancy of effectiveness of human resource management and human resources information system to manage labour force turnover.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBaşkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİnsan kaynakları bilgi sistemlerien_US
dc.subjectİnsan kaynakları yönetimien_US
dc.subjectİşgücü devir hızı oranıen_US
dc.subjectFinansal performansen_US
dc.subjectSatış oranlarıen_US
dc.titleİnsan kaynakları yönetimi uygulamalarının örgüt performansı üzerindeki etkisinde insan kaynakları bilgi sistemleri kullanımının rolü üzerine araştırmaen_US
dc.typemasterThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record