Show simple item record

dc.contributor.advisorBingöl, Bülent
dc.contributor.authorBeyaz, Zafer Fatih
dc.date.accessioned2017-05-03T10:54:58Z
dc.date.available2017-05-03T10:54:58Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11727/2489
dc.description.abstractHaber ve Habercilik, insanlık tarihi boyunca hep var olmuş, değişen zaman ve şartlara göre değişiklik ve ilerleme göstermiştir. İnsanın doğasında yer alan “merak etme” duygusundan yola çıkarak, haberin doğduğu alandan, başka çevrelere iletilmesinde habercilik gelişmiş, haber ajanslarının doğmasında etkin bir rol oynamıştır. Zamanla teknolojinin ilerlemesi haberciliği de etkilemiş, özellikle son yıllarda İnternet’in kullanımının yaygınlaşması, habercilik alanında da etkisini göstermiştir. İnsanların habere en kısa sürede ulaşma isteği doğrultusunda internet haberciliği şekillenmiş, geleneksel medya araçları da bu platformda yer almakta kayıtsız kalmamışlardır. Teknoloji ve İnternet her alanda olduğu gibi siyasi alanda da etkinliği artıran olgular olarak Dünya’da ve Türkiye’de son zamanlarda daha fazla kullanılmaya başlanmıştır. Siyasi liderler kampanya süreçlerinde daha önce geleneksel medyayı ilk tercih olarak kullanırken, daha sonra yeni medyanın etkinliğini göz ardı etmeyerek kullanmaya başlamış ve sonuçlarını olumlu olarak almışlardır. Teknolojinin seçmenlere anında ileti gönderen uygulamalar ve teknik altyapıyla özgürlük tanıması, seçim dönemlerinde hem siyasi liderlerin hem seçmenlerin yeni medyayı etkin olarak kullanmasıyla sonuçlanmıştır. Bu bağlamda, çalışmada seçimlerin kampanya sürecinde geleneksel medya ve yeni medya araçlarının, haberin kaynağı olan haber ajanslarıyla ilişkisi, kullanma oranları karşılaştırılarak ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu çalışmada 30 Mart 2014 yerel seçimleri sürecinde Posta ve Zaman gazetelerinin yayımladığı siyasi partilere ilişkin seçim haberleri geleneksel medya ve Facebook üzerinden 1 Mart - 28 Mart 2014 tarihleri arasında incelenmiştir.Geleneksel medyaya ilişkin elde edilen bulgulara göre, her iki gazetede de haberler büyük çoğunlukla hem metin hem fotoğraf olarak yayımlanmıştır. Miting haberleri öne çıkmıştır. En çok “İddia/suçlama” niteliğindeki haberler yayımlanmıştır. Her iki gazetede de yayımlanan haberlerin büyük çoğunluğunda ana karakter devlet adamlarıdır. Her iki gazetenin de AK Parti haberlerini diğer partilere göre ön plana çıkardığı sonucuna ulaşılmıştır. Zaman Gazetesi’nin, Posta Gazetesine göre daha taraflı haberler yaptığı sonucu düşünülmektedir.Facebook sayfalarına ilişkin elde edilen bulgulara göre, Posta Gazetesinin erkek takipçisi Zaman Gazetesine göre daha fazladır. Her iki gazetede de 18-24 yaş arası en çok takip eden kullanıcı grubudur. Posta Gazetesinin takipçilerinin % 78’i gün içerisinde online olurken, bu oran Zaman gazetesinde % 68’dir. Zaman Gazetesi’nin takipçileri daha çok etkileşimde bulunmaktadırlar. Zaman Gazetesinin aylık etkileşimi posta gazetesinin nerdeyse 10 katıdır. Zaman Gazetesinin siyasi haberlere Posta Gazetesine göre daha fazla önem verdiği anlaşılmıştır. Zaman Gazetesi’nin haberlerinin daha çok kişi tarafından takip edildiği sonucuna ulaşılmıştır.News and Journalism have been ever present through the history of humankind, and have transformed and improved in accordance with changing time and conditions. Based on the sense of “curiosity” inherent in human nature, journalism has unfolded while transmitting news from its place of birth to other regions and has played an active role in creating news agencies. Advancement of technology eventually has influenced journalism and especially widespread use of Internet in recent years has affected journalism. Internet journalism has shaped in line with people’s desire to reach news as soon as possible, and conventional media tools were not indifferent to enter into this new platform. However, the source of news is as important as communicating news. Technology and Internet, as phenomena enhancing their efficiency in political space as in every other space, recently have started to be used more globally and nationally. Political leaders, who previously preferred firstly conventional media in their election campaigns, considering the effectiveness of new media, later started to use it in their campaigns and had quite positive results. Technology liberating voters with technical infrastructure and applications which send instant message, resulted in both political leaders and voters to use new media extensively and effectively during electoral periods. In this context, this study elaborates on the relation of conventional media, new media tools with news agencies as sources of news during election campaign processes comparing usage rates. Research findings ,election news regarding to political parties published by Posta and Zaman newspapers during local elections dated 30 March 2014 were reviewed between 1 March – 28 March 2014 on traditional media and Facebook.According to the findings obtained regarding to traditional media, news are mostly published as images and texts in both newspapers. News about public meetings are highlighted. “Assertion/accusation” news are mostly mentioned. Main characters in the news published in both newspapers are statesmen. It is determined that both newspapers show the news about AK Party up when comparing to others. It is observed that Zaman Newspaper published more partisan news when comparing to Posta Newspaper.According to the findings from their Facebook pages, Posta Newspaper has more male followers comparing to Zaman Newspaper. Most follower user group of both newspapers are between 18-24 ages. As the 78% of Posta Newspaper followers are online during the day, this rate is 68% for Zaman newspaper. The followers of Zaman Newspaper have more interaction. Monthly interaction rate of Zaman Newspaper is almost 10 times higher than Posta Newspaper. It is determined that Zaman Newspaper gives more importance to politic news comparing to Posta Newspaper. It is concluded that the news of Zaman are followed by much more people.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBaşkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccessen_US
dc.subjectGeleneksel medyaen_US
dc.subjectSosyal medyaen_US
dc.subjectFacebooken_US
dc.subjectYerel Seçimen_US
dc.subjectKampanyaen_US
dc.title30 mart 2014 yerel seçimlerinde, geleneksel medya ve sosyal medya haberciliğinin karşılaştırılması: Posta ve zaman gazetesi örneğien_US
dc.typemasterThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record