Show simple item record

dc.contributor.advisorBulut, Işıl
dc.contributor.authorTazeoğlu Erol, Handan
dc.date.accessioned2017-06-07T12:06:51Z
dc.date.available2017-06-07T12:06:51Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11727/2545
dc.description.abstractBu tez çalışmasında sosyal hizmetin sanatsal olarak değerlendirilmesine neden olan tarihsel süreç ve bağlamlar araştırılarak yorumlanmıştır. Sosyal hizmetin sanatla bağlantılı olarak ele alınması, onun bir bilim olarak bilimin sınırlarını kabul etmesi anlamına gelmektedir. Bu aynı zamanda, modern bilim geleneğinin insanı mekanik bir doğa varlığına indirgeyen tavrına getirilen bir eleştiri niteliği de taşımaktadır. Sosyal hizmet bilimi sanatla amaç, işlev ve görev bakımından birçok benzerlik taşımaktadır. Ancak sanat ile uygulamalı bir bilim olarak sosyal hizmet arasındaki ilişkinin kurulmasında en belirleyici ölçütün değerler olduğu görülmektedir. Sanat olarak yaşam algısının temelinde de etik değerlere göre şekillenmiş eylemler yer almaktadır. Dolayısıyla sosyal hizmet bilimi ve sanat arasında bir bağ kurulacaksa, bunun felsefi bir bağlamı gerektirdiği görülmelidir. Değerlerden yalıtılmış bir sanat ve bilimin insanlık için yarattığı yıkıcı sonuçlar ise bu durumu daha da güçlendirmektedir. Bundan dolayı sosyal hizmet bilimi, sanatta olduğu gibi, uygulamalarında insanı ölçüt olarak aldığı sürece insanlığı ileriye taşıma olanağını gerçekleştirebilecektir. Sosyal hizmet ve sanat arasındaki ilişki sosyal hizmetin sanattan yararlanma olanaklarının araştırılmasını da gerektirmektedir. Bundan dolayı sinema ile bir bilim olarak, insanı anlama, kavrama ve kavradığı duruma müdahale etme sorumluluğunu taşıyan uygulamalı bir bilim olan sosyal hizmet arasındaki ilişki derinlemesine ve ayrıntılı olarak araştırılmıştır. Bu şekilde sanatın ve sinema sanatı özelinde filmlerin sosyal hizmet açısından önemi, işlevleri ve değerinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu amaçlar çerçevesinde sosyal hizmetin temel kavram ve kuramlarının sinema ile ilişkisi, sosyal hizmet eğitiminde filmlerden nasıl yararlanılabileceği, bu filmlerin sosyal hizmet uygulamalarına sağlayabileceği katkılar üzerine amaçlı örnekleme yöntemiyle seçilen 30 film üzerinden değerlendirmeler yapılmıştır. Çocuk istismarı konusunda yaşanmış olaylara dayanan ‘Portakallar ve Günışığı’ (Orange and Sunshine, 2011) filminin ayrıntılı analizi ile sosyal hizmet ve sinema üzerine yapılan tüm değerlendirmelerin somutlaştırılması amaçlanmıştır. Film değerlendirmesinde filmin sosyal hizmet için olduğu kadar insanlık için de önemini ortaya koyması açısından felsefi değerlendirmeyi olanaklı kılan ölçütlerden olabildiğince yararlanılmıştır. In this thesis, I have researched and interpreted the historical processes and contexts which caused social work to be considered in artistic terms. The fact that social work is addressed in connection with art implies that social work itself as a science, acknowledges the confines of science. This is also a critique of the attitude of the tradition of modern science that reduces human beings into a mechanical natural entity. The science of social work is similar to art in many ways such as purpose, function and duty. Yet it is observed that the most decisive criterion in establishing the relationship between art and social work as an applied science is the values. Acts shaped by ethical values lie at the heart of perception of life as art. Therefore it should be seen that the establishment of a relationship between the science of social work and art requires a philosophical context. This situation is further reinforced by the fact that an art and science devoid of values result in existentially devastating consequences for humanity. Thus, as long as the science of social work takes human as its measure in its practices, just like in art, it can realize the possibility of carrying humanity forward. The relationship between social work and art has been discussed within the framework of the social work’s possibilities of benefiting from art. The relationship between cinema and social work as a science, as an applied science which carries the responsibility of understanding, comprehending and interfering the situation it comprehends has been studied in depth and in detail. In this way the significance, functions and value of art and the art of cinema, the movies in particular in terms of social work is presented. Within the framework of these aims, 30 movies have been selected by purposive sampling technique and reviewed with regard to the relationship between fundamental concepts and theories of social work and cinema, how social work education can make use of movies as well as the contributions which these movies can make to social work practices. The aim of this thesis is an in-depth analysis of the movie Orange and Sunshine (2011) which is based on true stories about child abuse as well as concretization of all the reviews regarding social work and cinema. In the movie review, the criteria which enable a philosophical evaluation are made use of to the extent possible so that the significance of movies can be revealed not only in terms of social work but also in terms of humanity in general.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBaşkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal hizmeten_US
dc.subjectBilimen_US
dc.subjectSanaten_US
dc.subjectEtiken_US
dc.subjectSinema sanatıen_US
dc.titleBir bilim olarak sosyal hizmetin sanatsal yönü ve bir sanat olarak sinema ilişkisien_US
dc.typemasterThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record