Show simple item record

dc.contributor.advisorKuru, İlhami
dc.contributor.authorBaylar, Engin
dc.date.accessioned2017-06-20T06:18:06Z
dc.date.available2017-06-20T06:18:06Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11727/2588
dc.description.abstractÇeşitli etyolojik faktörlere bağlı olarak ortaya çıkan osteoartrit artan yaşam sürelerinden de etkilenerek her yıl daha da sık olarak karşımıza çıkan önemli bir sağlık sorunudur. Bu nedenlerden önemli bir tanesi de her yıl yapılan kalça eklem protezlerinin %10’ununu oluşturan osteonekrozdur. Yapısal değişikliklere neden olan bu hastalık erken dönemde tedavi edilmezse geri dönüşsüz olarak dejenerasyona neden olur. Bu nedenle tedavi modaliteleri erken dönem tedavi yöntemleri üstünde yoğunlaşmaktadır. Bu çalışmadaki amacımız, tavşan modelinde oluşturulan osteonekroz onarımında sinoviya grefti uygulamasının kontrol grubuyla karşılaştırarak iyileşme süresindeki etkilerini histopatolojik olarak değerlendirmektir. Bu amaçla beyaz yeni zellanda cinsi 24 adet tavşan kullanıldı. 24 tavşan 2 gruba ayrıldı. Her iki gruptaki tavşanların sol dizlerine sinovya grefti uygulanırken, sağ dizleri kontrol grubunu oluşturdu. Birinci gruptaki 13 tavşan 6 hafta, ikinci gruptaki 11 tavşan ise 12 hafta boyunca takip edildikten sonra sakrifiye edildi. Takibinde histopatolojik değerlendirme yapıldı. Sonuç olarak sinovya grefti uygulanan dizlerde, sinoviyum mezenkimal kök hücre kaynağı olarak görev yapmış ve BMP2 düzeyleri istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Osteoarthritis due to a variety of etiological factors is an important health problem, which is also affected by increased life expectancy and which is more frequently confronted each year. One of the important reasons for this is the osteonecrosis, which makes up 10% of hip joint prostheses performed every year. This disease, which causes structural changes, causes irreversible degeneration if not treated early. For this reason, treatment modalities focus on early treatment modalities. Our aim in this study is to evaluate histopathologically the effects of synovia grafting in the repair of osteonecrosis created in the rabbit model with the control group. For this purpose, 24 rabbits of white new zealand type were used. 24 rabbits were divided into 2 groups. Synovial grafts were applied to the left knees of the rabbits in both groups, while the right knees constituted the control group. 13 rabbits in the first group were sacrificed for 6 weeks and 11 rabbits in the second group were sacrificed for 12 weeks. Histopathological evaluation was performed. As a result, synovial mesenchymal stem cells were used as a source of synovial graft in the knees and BMP2 levels were statistically significant.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBaşkent Üniversitesi Tıp Fakültesi
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccessen_US
dc.subjectDistal femur ostonekroz modelien_US
dc.subjectSinovyal greftlemenin etkisien_US
dc.titleTavşan distal femur osteonekroz modelinde sinoviyal greftlemenin etkisi: Hayvan modelinde karşılaştırılmlı çalışmaen_US
dc.typespecialistThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record