Show simple item record

dc.contributor.advisorYaycıoğlu, Rana
dc.contributor.authorUlaş, Burak
dc.date.accessioned2017-08-02T13:05:23Z
dc.date.available2017-08-02T13:05:23Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11727/2624
dc.description.abstractBu çalışma subkonjonktival bevasizumab uygulamasının rat modeli üzerinde kornea neovaskülarizasyonu inhibisyonunun etkinliğinin araştırılması ve farklı dozlarının etkinliğinin karşılaştırılması amacıyla yapılmıştır. Bu deneysel çalışmada 30 adet erişkin Sprague- Dawley türü rat kullanıldı. Rat kornealarının santrali kimyasal olarak koterize edildi. Ratlar rastgele 3 gruba ayrıldı. Grup 1’e (kontrol grubu) (n=10) 1. günde 0,05 ml subkonjonktival %0,9 NaCl çözeltisi uygulandı. Grup 2’ye (n=10) 1. günde 0,05 ml subkonjonktival bevacizumab (1,25 mg) uygulandı. Grup 3’e (n= 10) 0,05 ml subkonjonktival bevacizumab (1,25 mg) 1., 3., 5. ve 7. günde birer doz uygulanacak şekilde toplam dört doz uygulandı. Bütün ratların 3. ve 9. günde biyomikroskopik muayenesi yapıldı. Dijital fotoğraflar çekilip bilgisayar programı kullanılarak neovaskülarizasyonun toplam kornea yüzeyindeki kapladığı alanlar yüzde olarak hesaplandı. Denekler 10. günde sakrifiye edildi. Korneadan alınan kesitlerde, kan damarı sayısı, enflamasyon durumu ve kollajen düzeni histopatolojik olarak değerlendirildi. Kornea ödemi ve opasitesi, grup 3’te, grup 2 ve grup 1’e göre anlamlı şekilde düşük saptandı. Korneada ortalama neovasküler alanlar grup 2 ve grup 3’te, grup 1’e göre istatistiksel olarak anlamlı düşük saptandı, grup 3’te de grup 2’ye göre istatistiksel olarak anlamlı şekilde düşük izlendi. Histopatolojik çalışmada grup 1’e göre damar sayıları karşılaştırıldığında, grup 2 ve grup 3’te damar sayısı istatistiksel olarak anlamlı düşük bulundu. Ayrıca grup 3’te, grup 2’ye göre damar sayısının istatistiksel olarak anlamlı düşük olduğu gözlendi. Histopatolojik değerlendirmede, grup 3’te enflamasyon ve ödem skorunun grup 1’e göre istatistiksel olarak anlamlı şekilde düşük olduğu izlendi. Kornea neovaskülarizasyonu inhibisyonunda subkonjonktival bevasizumab uygulanmasının etkili olduğu görülmüştür. Tedavide çoklu doz uygulanan bevasizumabın tek doz uygulanan bevasizumaba göre daha etkin olduğu bulunmuştur. This study was carried out to evaluate and compare the inhibitory effects of subconjunctival high dose and low dose bevacizumab on corneal neovascularization in a rat model. In this study, thirty adult Sprague- Dawley rats were used. The central corneas of the rats were cauterized chemically. The rats were randomly enrolled into three groups. In group 1 (control group) (n=10), on the first day 0.05 ml 0.9% NaCl solution was injected subconjunctivally. In group 2 (n=10), 0.05 ml bevacizumab (1.25mg) was injected on the first day subconjunctivally. In group 3 (n=10), four doses of 0.05 ml bevacizumab (1.25mg) were injected subconjunctivally on the first, third, fifth and seventh day. Biomicroscopic examination of all rats were performed at the third and ninth day. Digital images of the corneas were taken and analyzed using an image analysis software to calculate corneal neovascularization area. All rats were sacrificed on the tenth day. The number of blood vessels, state of inflammation and collagen formation were evaluated histopathologically in corneal sections. In group 3, corneal edema and opacity scores were significantly lower than group 2 and 1. The mean percentage of neovascularized corneal area in group 1 was significantly higher than group 2 and group 3. The mean percentage of neovascularized corneal area in group 3 was significantly lower than group 2. In histopathological examination, group 2 and group 3 showed significantly less number of blood vessels than group 1. In addition, group 3 showed significantly less number of blood vessels than group 2. In the histopathological evaluation, inflammation and edema scores were observed significantly lower in group 3 than group 1. Subconjunctival bevacizumab injection treatment has been shown to be effective in inhibition of corneal neovascularization. The multiple dose bevacizumab treatment was more effective compared to single dose bevacizumab treatment.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBaşkent Üniversitesi Tıp Fakültesi
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccessen_US
dc.subjectKornea neovaskülarizasyonuen_US
dc.subjectBevasizumaben_US
dc.subjectEnflamasyonen_US
dc.titleDeneysel kornea neovaskülarizasyon modelinde subkonjonktival bevasizumab uygulama dozlarının inhibisyon etkisinin araştırılması ve karşılaştırılmasıen_US
dc.typespecialistThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record