Show simple item record

dc.contributor.advisorSert, Mustafa
dc.contributor.authorErgün Akyüz, Hilal
dc.date.accessioned2017-08-09T11:33:10Z
dc.date.available2017-08-09T11:33:10Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11727/2663
dc.description.abstractSearch and retrieval in video content is a trending topic in computer vision. Difficulties of this research topic is two folds; extracting semantic information from structure of video images is not a simple task and demanding nature of video content requires efficient algorithms. Semantic information extraction is challenged by researchers for more than two decades, yet new improvements are still welcome by the community. Recent burst of efficient computer hardware architectures has exploited both accuracy and complexity of many algorithms adding a new dimension to the efficient algorithm selection. In this thesis, our goal is to classify visual concepts in video data for content-based search and retrieval applications. To this end, we introduce a complete visual concept classification and retrieval system. We use two state-of-the-art methods, namely “Bag-of-Words” (BoW) and “Convolutional Neural Network” (CNN) architecture for visual concept classification. The performance of the classifiers is further improved by optimizing the processing pipeline steps. For retrieval, we provide concept- and contentbased querying of video data and perform evaluations on Oxford Buildings and Paris datasets. Results show that, a substantial performance gain is possible by optimizing processing pipelines of the classifiers and deep learning based methods outperform the BoW. Video içerikleri içerisinde arama ve geri getirme bilgisayarlı görme alanında yükselen bir konudur. Bu alandaki zorluklar iki başlık altında toplanabilir; video imgeleri içerisindeki anlamsal bilginin çıkarımı kolay bir iş değildir ve video içeriklerini analiz edebilmek için yüksek verimlilikteki algoritmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu alanda çalışan araştırmacılar anlamsal bilginin çıkarılması konusuna 20 yılı aşkın bir süredir eğilmektedir ve bu alandaki iyileştirmelere hala ihtiyaç duyulmaktadır. Son yıllarda bilgisayar mimarilerinin verimliliğinde yaşanan artışlar hem algoritmaların başarımlarını hem de karmaşıklıklarını artırmıştır ki bu da efektif algoritma seçimine yeni bir boyut kazandırmaktadır. Bu tez çalışmasında, amacımız video verileri içindeki görsel kavramların arama ve geri getirme uygulamalarına yönelik sınıflandırılmasıdır. Bu amaç doğrultusunda görsel kavram sınıflandırma ve geri getirme bazlı bir sistem öneriyoruz. Günümüzde çokça tercih edilen iki görsel sınıflandırma yaklaşımını sistemimize entegre ediyoruz; “Kelime Kümesi” yaklaşımı ve “Evrişimsel Sinir Ağları” yaklaşımı. Buna ek olarak, kelime kümesi temsili ve evrişimsel sinir ağları aşamalarında optimizasyonlar yaparak, öğrenme algoritmalarının başarımlarını artırıyoruz. Geri getirme için kavram ve örnek tabanlı sorgulama yöntemlerinin gösterimini yapıyoruz ve literatürde en çok tercih edilen Oxford Buildings ve Paris veri kümeleri üzerinde sonuçlarımızı görselliyoruz. Sonuçlar gösteriyor ki, kelime kümesi temsili ve evrişimsel sinir ağları aşamalarında yapılan optimizasyonlar yüksek performans artışlarını olası kılmaktadır ve derin öğrenme tabanlı metodlar kelime kümesi yaklaşımından daha iyi sonuçlar vermektedir.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherBaşkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectVideo concept classificationen_US
dc.subjectConvolutional neural networks (CNNs),en_US
dc.subjectBag-of-Words (BoW)en_US
dc.subjectContent-Based retrievalen_US
dc.subjectSVMen_US
dc.subjectDeep learningen_US
dc.titleVideo concept classıfıcatıon and retrıevalen_US
dc.typemasterThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record