xmlui.ArtifactBrowser.ItemRequestForm.login_para

xmlui.ArtifactBrowser.ItemRequestForm.login

Enter the following information to request a copy of the document from the responsible person

Bankacılıkta yeni nesil finansal ürünlerin muhasebeleştirilmesine ilişkin dünya ve Türkiye uygulamalarının incelenmesi ve Türkiye için uygulama örneği

This email address is used for sending the document.