Show simple item record

dc.contributor.advisorAkdoğan, Nalan
dc.contributor.authorKılıç, Gökhan
dc.date.accessioned2017-10-12T12:38:14Z
dc.date.available2017-10-12T12:38:14Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11727/2758
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı; hasılat kavramının açıklanması, UFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Hasılat Standardı’nın oluşumu, bu standart kapsamında şirketler açısından hasılat tutarının hesaplanmasında kullanılan yöntemlerin dönem kârına etkisini ve hasılat ile ilgili uygulamaya getirilen UFRS 15’in örnekler üzerinden incelenerek açıklanmasıdır. Çalışmanın birinci bölümünde; hasılatın tanımı, hasılat tanımında kullanılan yaklaşımlar, hasılatın kayda alınmasıyla ilgili ilkeler ve Vergi Usul Kanunu’nda hasılatın oluşmasından bahsedilecektir. Bu bölümün amacı okuyucuya hasılatın muhasebeleştirilmesi ile ilgili teorik yapı hakkında ve hasılatın muhasebeleştirilmesinde kullanılan yöntemler hakkında bilgi vermektir ve VUK’a göre hasılatın doğuşunu açıklamaktır. Çalışmanın ikinci bölümünde uygulamaya getirilen UFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Hasılat Standardı hakkında bilgi verilcektir. Bu bölümün amacı yeni standardın içerisinde yer alan hükümler hakkında bilgi vermektir. Çalışmanın üçüncü bölümünde UFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Hasılat Standardı’nın uygulanmasına ilişkin açıklayıcı örnekler verilecektir. Bu bölüm getirilen son uygulamanın piyasada sektörlere göre bu standardın nasıl uygulanacağı hakkında bilgiler vermektedir. Sonuç olarak yeni hasılat standardı, hasılatın muhasebeleştirilmesi konusunda farklı bir model uygulayarak farklı bir yaklaşım ortaya koymuştur. Bu standardı uygulayacak firmaların bu konuda önceden bilgi sahibi olmalarının standardın uygulanmasında kolaylık sağlayacağı düşünülmektedir. The purpose of this study is explanation of the concept of revenue, the formation of the UFRS 15 Customer Contracts Revenue Standard, the effect of the methods used to assess the revenue in terms of companies according to this standart on the profit for the period and to explain the UFRS 15 put into practice about revenue via investigation of examples. In the first part of the study; the definition of revenue, the approaches used in the definition of revenue, the principles relating to the registration of revenue and the recognition of revenue according to Tax Procedure Law will be discussed. The purpose of this section is to provide the reader with information about the theoretical structure of revenue recognition and the methods used in accounting for revenue, and to explain the recognition of revenue according to the TPL. In the second part of the study, information about the Standard of Revenue Generated from UFRS 15 Customer Contracts will be given. With this section, it is aimed to provide information on the provisions in the new standard. In the third part of the study, illustrative examples on the application of the UFRS 15 Customer Contracts Revenue Standard will be given. This section provides information on how the final implementation of this standard will be implemented in the marketplace according to the sectors. As a result, the new revenue standard has introduced a different approach to revenue recognition by applying a different model of revenue recognition. It is believed that it would be easier to practice the standart if the companies that will apply it have the knowledge beforehand.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBaşkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectHasılaten_US
dc.subjectUFRS 15en_US
dc.titleUFRS 15 müşteri sözleşmelerinden doğan hasılat standardının değerlendirilmesien_US
dc.typemasterThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record