Show simple item record

dc.contributor.advisorAkdoğan, Nalan
dc.contributor.authorGözlüklü, Burçin
dc.date.accessioned2017-10-13T06:32:54Z
dc.date.available2017-10-13T06:32:54Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11727/2766
dc.description.abstractÖncelikle ülkemizde halka açık işletmeler, finansal kuruluşlar ile sigorta şirketlerinin tamamının UFRS’ler ile tam uyumlu TMS/TFRS’leri uygulamaları zorunlu hale gelmiş olup, 14.02.2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6102 Yeni TTK, UFRS’lerin ülkemiz işletmeleri yönünden uygulama alanını genişletmiştir. Yeni TTK hükümleri çerçevesinde sermaye şirketlerinin KGK tarafından UFRS’ler esas alınarak yayımlanan TMS/TFRS’lerin uygulanmasını gündeme getirmiş olması nedeniyle, mevcut VUK’un değerleme hükümlerinde TMS/TFRS’de yer verilen ölçüm hükümlerine uygun olarak benzer bazı düzenlemelerin yapılmasının mümkün olup olmadığının araştırılması gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Bu araştırma ile mevcut durumda vergi kanunları ile TMS/TFRS’ler arasındaki uyumun hangi düzeyde olduğu, yeni dönemde yayımlanması planlanan VUK ile bu uyumun hangi noktaya taşındığı ve VUK’ta yapılması planlanan değişikliklere kıyasla bu uyumun daha da ileriye taşınmasının mümkün olup olmadığı tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda, çalışmamızda yeni dönemde VUK’ta yapılması planlanan değişikliklerle, mevcut VUK’ta yer alan değerleme hükümleriyle TMS’de yer alan ölçüm hükümleri arasındaki uyumun daha da ileriye taşınmasının mümkün olup olmadığı sorusu yanıtlanmaya çalışılmıştır. Araştırmanın sonucunda yayımlanması öngörülen yeni VUK’un değerleme hükümlerinde TMS/TFRS’de yer verilen ölçüm hükümlerine uygun olarak benzer bazı düzenlemelerin yapılmasının herhangi bir vergi kaybına neden olmayacağını TMS/TFRS’lerde benimsenen değerleme hükümleriyle karşılaştırmalı olarak ortaya koymak suretiyle VUK’ta yer verilmesi mümkün olan öneriler sıralanmıştır. To beginwith, adoptionof TAS/TFRS implementationsbywhich is fullycompliantwith IFRS has comeunder an obligation for publiccompanies, financialinstitutions and insurancecompaniesthatoperate in Turkey. IFRS implementationsareas for TurkishBusinesses has beenexpendedby 6102 numberednewTurkishTradeCodewhichwaspromulgated on 14.02.2011datedOfficialGazette. The reasonwhynewTurkishTradeCodeprovisions has broughtintoquestionthat the stockcorporationsshouldimplement TAS/TFRS which is publishedby KGK predicatedupon IFRS, the researchneedwhether it is possible to makelikelyadjustments in the evaluationprovisionsof currentTurkish Tax Code in accordancewith the measurement of provisionsmentioned in TAS/TFRS has arisen. Thisresearchaims to determineTAS/TFRS’ alignmentlevelwith the current tax codes,how well the alignment with tax code that is planned to be promulgated in the new period has executed towards TAS/TFRS and whether it is possible to move forward the alignment level with adjustments which is planned to be made on tax code. Withinthiscontext, thisstudyaims to respond to the question of probabilitiesof move forward the alignment levelwith adjustments which is planned to be made on tax code and evaluationprovisionsof currentTurkish Tax Code in accordancewith the measurement of provisionsmentioned in TMS. There is no risk of tax loss in makingadjustments on evaluationprovisions in the new tax code in accordancewiththe measurement of provisionsmentioned in TAS/TFRSwhich is anticipated to be promulgatedafter the resultof theresearch and possiblesuggestionswhich are likely to be mentioned in tax code are listed on the conditionthatadoptedevaluationprovisions in TAS/TFRS are presented.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBaşkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTMS/TFRSen_US
dc.subjectVUKen_US
dc.subjectDeğerleme hükümlerien_US
dc.subjectÖlçüm esaslarıen_US
dc.subjectFinansal raporlamaen_US
dc.subjectVergien_US
dc.titleTMS/TFRS'lerdeki değerleme ilkeleri ve vergi sistemi ile yakınsama olanaklarının araştırılmasıen_US
dc.typedoctoralThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record