Show simple item record

dc.contributor.advisorUçkan, Sinan
dc.contributor.authorEroğlu, Tamer
dc.date.accessioned2017-12-05T06:56:19Z
dc.date.available2017-12-05T06:56:19Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11727/2793
dc.description.abstractMezenkimal kök hücreler, rejeneratif potansiyelleri, immünsupresif özelikleri ve destek doku olusturma potansiyelleri nedeniyle hücresel tedavi için ilgi çekmektedir. Kemik iliği, göbek kordonu, çevre kanı, amniotik sıvı, periost, yağ dokusu, sinovial membran ve kas gibi birçok kaynaktan elde edilebildiği gibi maksillofasiyal bölgede de MKH izolasyonu ile ilgili çalısmalar bulunmaktadır. Ağız ortamında en kolay ulasılan bölgelerden biri olan ve sürekli yenilenmekte olan disetinin MKH’ler için potansiyel bir kaynak olabileceğiyle ilgili bir çalısmaya literatürde rastlanmamıstır. Ayrıca dental folikül dokusundan MSC izolasyonu ile ilgili sınırlı sayıda çalısma mevcuttur. Çalısmada, çekim endikasyonu konulmus gömülü 20 yas disi olan 6 hastada insizyon esnasında çıkarılan disetinden ve dental folikül dokusundan alınan doku örneklerinden hücre kültürü yapılmıs ve tüm örneklerden adezyon özelliği gösteren MKH’lerin izolasyonu yapılmıs ve kültürde çoğaltılmıstır. Akım sitometri yöntemi ile hücrelerin immünfenotipleri tanımlanmıs ve adiposit, osteosit, kondrosit ve nöronal hücrelere farklılasabilme potansiyelleri arastırılmıstır. Her iki dokudan da gelistirilen MKH’lerin CD105, CD 73, CD 90 gibi stromal antijenleri yüksek oranda (%60-98) tasıdığı gösterilmistir. Hücreler kültürde 8. pasaja kadar ilerletilmis ve analizler 2, 5 ve 8. pasajlarda yapılmıstır. Pasajlar arasında yüzey antijen ekspresyonları yönünden farklılık saptanmamıstır. Kültürde çesitli uyaranlar kullanılarak yapılan farklılasma deneylerinde diseti ve folikülden elde edilen hücrelerin adipojenik ve osteojenik farklılasma kapasitelerinin bulunduğu gösterilmis, kondrojenik farklılasma elde edilmemistir. Ayrıca, uygun uyaranlar ile nöronal hücre morfolojisine değisme olduğu gözlenmistir. Bu çalısmalarda diseti ve dental folikül dokularından elde edilen MKH lere ait farklılık gözlenmemistir. Fibroblastlar ile birçok ortak özellik tasıyan MKH’lerin fibroblasttan ayrımı için, kültürde hücre yoğunluğunun, adezyon özelliklerinin, yüzey antijen ekspresyonlarının ve farklılasma özelliklerinin detaylı karsılastırması yapılmıstır. Baslangıç hücre yoğunluğu, erken veya geç adezyon göstermeleri ve yüzey antijenleri yönünden fibroblast ve MKH’lerin ayırt edilmesine katkıda bulunacak bir farklılık saptanmamıstır. Hücrelerin kök/projenitör özelliğini göstermesi açısından en önemli özellik olan çok yönlü farklılasma kapasiteleri test edildiğinde (8. pasaja kadar), ileri pasajlarda da farklılasma kapasitesinin korunmasının hücrelerin kök/projenitör özellikleri ile uyumlu olduğu, böylelikle genellikle 3.pasajdan sonra farklılasma özelliği bulunmayan fibroblastlardan ayırt edilebileceği düsünüldü. Elde edilen sonuçlar, diseti dokusunun noninvaziv metodla elde edilebilmesi ve defekt bölgesine yakın olması ile bilinen ağız içi kaynaklara ek bir MKH kaynağı olabileceğini düsündürmüstür. Mesenchymal stem cells draw attention for cell based therapy with their regenerative, and tissue supporting potential and immunosuppresive caharacteristics. MSCs can be isolated from several tissues such as bone marrow, umbilical cord, peripheral blood, amniotic fluid, periosteum, fat, synovial membrane and muscle. Like in different tissues, suitable MSC resources at the maxillofacial region have been investigated and related reports are published in the literature. No studies have been published in the literature about the gingival tissue which is the most easiest approachable site in the oral cavity with a high regeneration potential. Furthermore, isolation of MSCs from dental follicle tissues have been described in a few number of studies. In this study, impacted third molars of 6 patients were extracted in a routine surgical procedure and gingival/ dental follicle tissue samples was obtained during the incision and extraction period. Along all samples, MSCs with an adhesion property have been isolated and expanded in culture. Immunophenotyping was perfomed by flow cytometry and adipocyte, osteocyte, chondrocyte, and neuronal differentiation potential of these stem cells were tested and the characteristics of gingival and follicle stem cells were compared. It has been demonstrated that MSCs obtained from both tissues have a high frequency of specific stromal antigens (%60-98) such as CD105, CD 73, CD 90. Cells have been expanded through passage 8 and characterized at 2. 5. 8. passages. No differance have been determined about surface antigen expression speciality between the passages. Differantiation assays with various stimulants in the culture points out that dental follicle and gingiva derived cells have adipogenic and osteogenic differantiation capacity however there was no evidence of chondrogenic differantiation. Furthermore, with suitable stimulants alteration to neuronal cell morphology was observed. In this study there was no difference between the differantiation potentials of MSCs derived from gingival and dental follicle tissue. Because of their similarities, the detailed comparison of plating density, adhesion properties, surface antigen expressions and differantiation potentials have been performed to distinguish MSCs from fibroblasts. Initial plating density, early or late adhesion properties and surface antigen expressions did not contribute to distinguish MSCs from fibroblasts. Multilineage differantiation potential through the late passages is one of the most important criteria to distinguish MSCs from fibroblasts. The differantiation potential of gingiva and dental follicle derived cells through passage 8 denoted the MSC/progenitor specialities of these cells. Besides the differantiation potential of fibroblasts usually ends at the passage 3. In this study MSCs continuing differantiation through passage 8 was the most important criteria to separate these cells from fibroblasts which has a differantiation potential through passage 3. Obtained results suggest that the gingival tissue is considered as an alternative source of stem cells to the other intraoral stem cell sources with it is in close proximity to the recipient site and can be obtained easily by a non- invasiv method.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBaşkent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMezenkimal kök hücreen_US
dc.subjectDisetien_US
dc.subjectFolikülen_US
dc.subjectFarklılasmaen_US
dc.subjectFibroblasten_US
dc.titleDişeti ve dental folikül dokularında mezenkimal kök hücre araştırması ve plastisitelerinin karşılaştırılmasıen_US
dc.typedoctoralThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record