Show simple item record

dc.contributor.advisorKurtulmuşoğlu, F. Bahar
dc.contributor.authorÇıdam, Ezgi
dc.date.accessioned2018-04-12T09:01:37Z
dc.date.available2018-04-12T09:01:37Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11727/2840
dc.description.abstractBu araştırma, 55 yaş üstü kadınların satın alma karan verirken sosyal medyadan ne kadar etkilendiklerini ölçmek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada, sosyal medya tüm boyutlarıyla incelenmiş ve 55 yaş üstü kadınların oluşturduğu tüketici pazar bölümünün özelliklerine ve teknoloji kullanımlanna Teknoloji Kabul Modeli temel alınarak aynntılı olarak yer verilmiştir. Veriler en az 1 yıldır aktif olarak sosyal medya kullanıcısı olduğu bilinen ve Ankara’da ikamet eden 55 yaş üstü 220 kadın ile mülakat tekniği kullanılarak toplanmıştır. Elde edilen veriler içerik analizine tabi tutulmuş ve SPSS 17 paket programı kullanılarak ikili lojistik regresyon uygulanmıştır. Araştırmanın sonucunda, bütün değişkenlerin içinde, sosyal medyadaki paylaşımlara güven unsurunun 55 yaş üstü kadınların satın alma kararma etki ettiği görülmüştür. Aynca; sosyal medyada daha çok vakit geçiren kadınların, sosyal medya yorumlarım faydalı bulduğu sonucuna da varılmıştır. Teknoloji Kabul Modelinin önemli bir bileşenini oluşturan kullanım kolaylığının ise herhangi bir etkisi olmadığını görülmüştür. This research was conducted to measure the effect of social media on purchasing behavior of women over 55 years old. In the research, all aspects of social media has been examined and the features of the consumer market segment created by women over the age of 55 and their technology usage have been given in detail based on the Technology Acceptance Model. The data were collected using interview techniques with 220 women over 55 years of age who are living in Ankara and known to be active social media user for at least 1 year. The collected data were subjected to content analysis and binary logistic regression was applied by using the SPSS 17 packet program. As a result of the survey, it was found that, trust to social media sharing’s had an influence on women over 55 years of age’s purchasing decision. Also; women who spend more time on social media, find social media comments useful. It has been observed that the ease of use, which is an important component of the Technology Acceptance Model, has no effect on elderly women’s purchasing behavior.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBaşkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccessen_US
dc.subjectSosyal medyaen_US
dc.subjectYaşlı kadınen_US
dc.subjectTeknoloji kabul modelien_US
dc.title55 yaş üstü kadınların sosyal medya kullanımlarının satınalma davranışları üzerindeki sosyal medya etkisinin teknoloji kabul modeli kapsamında incelenmesien_US
dc.typemasterThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record