Show simple item record

dc.contributor.advisorErbek, Hatice Seyra
dc.contributor.authorArslantaş, Mehmet Recai
dc.date.accessioned2018-04-13T08:43:27Z
dc.date.available2018-04-13T08:43:27Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11727/2846
dc.description.abstractGiriş ECochG ölçümleri; Méniere hastalığı, İşitsel nöropati spektrum bozukluğu tanısının konulması ve lezyon tarafının belirlenmesi, intraoperatif monitörizasyon ve koklear implant öncesi değerlendirmeler gibi farklı klinik uygulamalarda kullanılmaktadır. Bu çalışmada sağlıklı bireyler, yeni geliştirilen LS CE-Chirp uyaran ve klik uyaran ile ekstra-timpanik elektrokokleografi ölçüm metodu kullanılarak test edilmiş ve sonuçlar karşılaştırılmıştır. Materyal ve Metod Bu çalışma Ankara Başkent Üniversitesi Hastanesi KBB Anabilim dalı kliniğinde yapılmıştır. Çalışma grubunda 18 – 40 yaş arasında normal işitmeye sahip, 19 kadın (38 kulak) ve 4 erkek (8 kulak), toplam 23 kişi (46 kulak) dahil edilmiştir. Çalışmaya dahil edilen gönüllü bireylerin ayrıntılı bir anamnezi alınmış, kulak burun boğaz muayanesi yapılarak herhangi bir patoloji saptanmamış, odyometri testi ve immitansmetri ölçümleri yapılıp işitmesinin normal olduğu görüşmüş ve gönüllülerin test kriterlerine uygun olduğu ispatlandıktan sonra ECochG testleri yapılmıştır. Yapılan ECochG testleri klik ve LS CE-Chirp uyaranlar kullanılarak 90, 80 ve 70 dB nHL şiddetlerinde yapılmıştır. Elde edilen değerler, verilerin dağılımına uygun olarak istatistiksel olarak değerlendirilmiştir.Bulgular Hem klik hem de LS CE-Chirp uyaran kullanılarak ECochG testi yapılmıştır. 90 dB nHL şiddetinde SP/AP oranı, 80 dB nHL şiddetinde AP latansı, 70 dB nHL şiddetinde AP latansı ve SP/AP oranı değerlerinde klik ve LS CE-Chirp uyaranlarda istatistiksel olarak farklılık görülmüştür. Sonuç Altın folyo kaplı tip trode elektrot aracılığı ile LS CE-Chirp ve klik uyaranları kullanılarak yapılan ECochG testleri sonucunda istatiksel fark elde edilmiştir. Introduction ECochG testing is used for Méniere disease, auditory neuropathy spectrum disorder diagnosis, defining the side of the lesion, intraoperative monitorization and pre coclear implantation assesments in clinics. In this study, healty subjects were tested and evaluated with extra-tympanic electrocochleography method using LS CE-Chirp and click stimulus. Material and Method This study is held by Ankara Başkent University Hospital in the department of ENT. The work group was 19 woman (38 ears) and 4 men (8 ears), total of 23 subjects with the age range 18 – 40. All subjects anemnesis were taken in details and complete ENT examinations were done. ECochG testings were done after being sure there is no pathology with each subject, audiometric and immitansmetric testings were performed and all were confirmed to have healthy hearing. ECochG tests were performed with 90, 80 and 70 dB nHL levels using click and LS CE-Chirp stimuluses. All acquired data were analysed statistically according to the data distribution.Results Statistically significant values were acquired for ECochG testing with 90 dB nHL SP/AP ratio, 80 dB nHL AP latency, 70 dB nHL AP latency and SP/AP ratio by the use of click and LS CE-Chirp stimuluses. Conclusion ECochG test performed by the use of gold foil covered tip trode electrode, LS CEChirp and click stimulus had statistically significant results.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBaşkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectElektrokokleografien_US
dc.subjectECochGen_US
dc.subjectLS CE-Chirpen_US
dc.titleSağlıklı erişkin bireylerde LS CE-Chirp uyaran ve klik uyaran ile kaydedilen ekstra-timpanik elektrokokleoğrafi yanıtlarının karşılaştırılmasıen_US
dc.typemasterThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record