Now showing items 1-2 of 2

  • İlkokul müdürlerinin iş motivasyonları 

   Üncü Karaderili, Mehtap (Başkent Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2022)
   Okulların başarısı ve etkinliği, okul müdürlerinin başarısına ve etkinliğine de bağlıdır. Bu sebeple eğitim yöneticilerinin yeterli düzeyde motive olabilmeleri için onları etkileyebilecek faktörlerin bilinmesi gerekmektedir. ...
  • Öğretmen algılarına göre okul müdürlerinin liderlik stilleri ile örgütsel sinerji arasındaki ilişki 

   Duman, Nigar (Başkent Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2021)
   Bu araştırmanın amacı, resmi ortaokullarda ve liselerde görevli öğretmenlerin liderlik stilleri algı düzeyleri ile örgütsel sinerji algı düzeyleri arasındaki ilişkiyi belirlemek ve öğretmenlerin liderlik stili algılarının, ...