Show simple item record

dc.contributor.advisorHersek, Can Mehmet
dc.contributor.authorKazova, Mehmet Can
dc.date.accessioned2019-03-06T10:27:21Z
dc.date.available2019-03-06T10:27:21Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11727/3012
dc.description.abstractGeçmişten günümüze çocuk müzesi ve bilim merkezlerinin eğitim ve araştırmaya yönelik hedefleri bulunmaktadır. Günümüz çocuk müzeleri, dokunarak öğrenmeye yönelik fonksiyonları ile geleneksel müzecilik anlayışına çağdaş bir yorum getirmektedir. Bu noktada çocuk müzeleri bünyesinde bulundurduğu bilim merkezleriyle küçük yaştaki bireylerin teknolojik ihtiyaçlarına yönelik merkezlerin başında gelmektedir. Günümüzde teknolojisinin gelişim göstermeye başlamasıyla birlikte, çocuk müzesi ve bilim merkezlerinin interaktif sergilemeye yönelimleri başlamıştır. Bilindiği gibi çağdaş toplumların bilim ve teknoloji kavramlarını içeren eğitim ve öğretim kurumu olan çocuk müzeleri, kavramsal değerlerin alfa jenerasyonuna aktarılmasını sağlayan öncü kurumların başında gelmektedir. Son yıllarda küçük yaştaki bireylerin teknolojiye olan yönelimleri, çocuk müzesi ve bilim merkezlerinde dokun-yap-öğren sistematiğinin gelişimine yardımcı olmaktadır. Tarihte çağdaş çocuk müzesi ve bilim merkezlerinin ilk örneği 1913 yılında ABD’de kurulan Boston Çocuk Müzesi’dir. Dünya üzerinde, bünyesinde bilim merkezi bulunan çocuk müzelerinin sayısı elli altı (56) olduğu saptanmıştır. Küçük yaştaki bireylerin zihinsel ve beceri gelişimine yönelik çalışmaları bulunan çocuk müzesi ve bilim merkezlerinin, ülkemizde geçerli bir örneği bulunmamaktadır. Bu tez çalışmasında; toplumun gelişiminde sosyal ve kültürel eksikliklerin giderilmesini sağlayan çocuk müzelerine yönelik iç mekan standartları ve mimariye yönelik kriterlerin belirlenmesi amaçlanmaktadır. From past to present, children's museum and science centers have educational and researchoriented aims. Children's museums of today provide a contemporary interpretation to traditional museology with their functions perceiving by touch. At this point, children's museums are one of the centers that aim at the technological needs of young individuals with the science centers within the body. Nowadays, thanks to the development of technology, children's museums and science centers have started to exhibit interactive. As it is known, children's museums educational institutions and include science and technology concepts. These are the leading institutions that provide the transfer of conceptual values to the alpha generation. In recent years, the orientations of young people towards technology have helped to develop touch-do-learn systematics in children's museums and science centers. The first example of contemporary children's museums and science centers in history is the Boston Children's Museum, founded in 1913 in the US. In our country, there are no good examples of children's museums and science centers that perform studies on mental and skill development of individuals. In this thesis, it is aimed to determine the standard and architectural criteria of children's museums, which overcome social and cultural deficiencies in the development of society.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBaşkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÇocuk müzesien_US
dc.subjectBilim merkezien_US
dc.subjectAlfa jenerasyonuen_US
dc.subjectTematik müzeciliken_US
dc.subjectTasarım yaklaşımlarıen_US
dc.subjectMimari standartlaren_US
dc.titleÇocuk müzesi ve bilim merkezlerindeki iç mekân standartları ve tasarım yaklaşımlarıen_US
dc.typemasterThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record