Show simple item record

dc.contributor.advisorErhan, Deniz Umut
dc.contributor.authorAkyil Aslan, Selin
dc.date.accessioned2019-03-11T07:58:48Z
dc.date.available2019-03-11T07:58:48Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11727/3029
dc.description.abstractŞirketler, toplumun önemli parçalarından biridir. Finansal tablo okuyucularının, firmaların mali durumunu anlayabilmesi için hazırlanması zorunlu olan nakit akış tablolarını doğru analiz etmesi gerekmektedir. Bu tezin amacı, son zamanlarda yapılan düzenlemelerle önem kazanan nakit akış tablosunun doğru yorumlanabilmesi için gerekli analiz tekniklerini incelemek ve analiz teknikleri doğru yorumlandığında işletmeler için daha gerçekçi sonuçlar elde edileceğini göstermektir. Çalışmada, Kamuyu Aydınlatma Platformu‟nda bağımsız denetim raporu yayımlanan bir firmanın 2016-2017 yılları arasındaki mali verilerine ulaşılarak Uluslararası Muhasebe Standartlarına göre hazırlanmış olan nakit akış tablosu, analiz teknikleri uygulanarak yorumlanmıştır. Birinci bölümde, nakit akış tablosu ile ilgili genel bilgiler, ülkemizde ve dünyada nakit akış tablosunun evreleri, nakit akış tablosunun önemi ve amacı, Finansal Tabloların Sunuluşu Standardı TMS 1, Nakit Akış Tablosu Standardı TMS 7, nakit akış tablosu formatları ve nakit akış tablosunun hazırlanma yöntemlerinden bahsedilmiştir. İkinci bölümde, nakit akış tablosunun analiz tekniklerinin tanımı verilmiş ve her bir analiz tekniği detaylı olarak incelenmiştir. Nakit akış tablosu oranlarının tanımı, hesaplanması ve firmaların nakit akış oranlarını nasıl yorumlamaları gerektiği konusunda bilgilere yer verilmiştir. Üçüncü bölümde ise Kamuyu Aydınlatma Platformu‟nda bağımsız denetim raporu yayımlanan bir firmanın 2016-2017 yılları arasındaki mali verilerine ulaşılarak Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanmış olan nakit akış tablosu, analiz teknikleri uygulanarak yorumlanmıştır. Companies play one of the important roles in the society. In order for companies to continue their sustainability and for external sources to understand the financial situation of the companies it is necessary to properly analyze the cash flow statements that must be prepared. The purpose of this thesis is to examine the analytical techniques necessary for the accurate interpretation of the cash flow statement, mostly left out in the recent times, and to show that the analytical techniques will result in more realistic results for businesses when correctly interpreted. In the following study, the financial data of a public company was reached and the cash flow statement prepared according to the "IAS 7- Cash Flow Table" standard has been interpreted by applying the analysis methods. In the first part, general information about the cash flow, the stages of the cash flow chart in our country and in the world, importance of the cash flow table, “ IAS-7 Statement of Cash flows” and “IAS-1 Presentation of financial statements” were investigated.In addition to this, the methods of preparing the cash flow statement are discussed. In the second chapter, the description of the analytical techniques of the cash flow table is given and the details of the preparation of each analytical technique are discussed. In addition to this, also explained the definition and calculation of cash flow table ratios and how companies should interpret cash flow ratios. In the third section, cash flow table ratio analysis techniques and cash flow ratios are calculated for a company that is subject to the KAP and the financial status of the company is interpreted.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBaşkent Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectNakit akış tablosuen_US
dc.subjectFinansal analiz tekniklerien_US
dc.subjectUluslarası finansal raporlama standartlarıen_US
dc.subjectNakiten_US
dc.subjectNakit akış tablosu oranlarıen_US
dc.titleUluslararası finansal raporlanma standartlarına göre hazırlanmış nakit akış tablosu, nakit akış tablosu analiz teknikleri ve uygulamasıen_US
dc.typemasterThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record