Show simple item record

dc.contributor.advisorÜstün Kaya, Senem
dc.contributor.authorDoğaner, Nursel
dc.date.accessioned2019-10-02T11:20:28Z
dc.date.available2019-10-02T11:20:28Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11727/4029
dc.description.abstractThe application of Internet technology by various methods in learning English has become universal and inevitable in educational systems around the world. In this study, the aim was to evaluate the relationship between the attitudes towards Internet usage in English and reading skills in English among secondary school students. Sub-goals of the current study were to find out the relationship between the independent variables including gender, age, educational level of parents, monthly house income level, Internet access status at home, spending time on the Internet per day, and academic achievements in second language learning, and reading skills in English among secondary school students. Participants were 288 7th and 8th-grade students studying at Sincan IMKB Secondary School in Ankara. A questionnaire, including questions about sociodemographic characteristics, self-assessment of students in reading comprehension skills in English, and a 5-point Likert dimension of “The Attitude of the Students Using English on Internet Environment” was conducted to participants. SPSS 22.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA) statistical package program was used to evaluate the data. Results, obtained at the end of this study were evaluated by Independent sample t-test analysis in two samples average and Chi-square test for categorical data analysis. At the end of the study, the results indicated that the most significant relationship between 4 dimensions of the questionnaire and three components of reading comprehension skills were “the Entertainment-Oriented Attitude Dimensions” which includes students’ preference to read lyrics of the English songs on the Internet, to listen to English songs, to watch movie and series in English via the Internet. This outcome showed that learning a new language in joyful activities make learning more effective. According to the results of the study, the use of the Internet in English, particularly in terms of entertainment, contribute positively to English reading skills. For this reason, it is suggested that students should be encouraged to use the Internet in English by Internet security and appropriate time duration. İnternet teknolojisinin İngilizce öğrenmede çeşitli yöntemlerle uygulanması dünyadaki eğitim sistemlerinde çok yaygın ve kaçınılmaz hale gelmiştir. Bu çalışmanın amacı, ortaokul öğrencilerinde Internet ortamında İngilizceyi kullanma tutumları ile İngilizce okuduğunu anlama becerileri arasındaki ilişkinin derecesini değerlendirmektir. Bu çalışmanın alt hedefler: öğrencilerin cinsiyeti, yaşı, anne-baba eğitim düzeyi, ailenin aylık geliri, evde Internet erişimi, Internette bir günde geçirme süresi gibi Internet kullanım durumları ve akademik başarısı ile İngilizce okuma becerileri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu çalışmaya Ankara'daki Sincan İMKB Ortaokulu'nda 7. ve 8. sınıfta okuyan toplam 288 öğrenci katılmıştır. Katılımcılara sosyodemografik özelliklerini, İngilizce okuduğunu anlama becerilerinin öz-değerlendirmesini ve “İnternet Ortamında İngilizce Kullanan Öğrencilerin Tutumları”nı (5'li likert boyutlu) araştıran iki bölümden oluşan bir anket uygulanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde SPSS 22.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA) istatistik paket programı kullanılmıştır. Bu çalışmanın sonunda elde edilen sonuçlar, iki örneklem ortalamasında bağımsız örneklem t-testi analizi ve kategorik veri analizi için Ki-kare testi ile değerlendirildi. Çalışmanın sonunda, “İnternet Ortamında İngilizceyi Kullanan Öğrencilerin Tutumları” ve okuduğunu anlama becerilerinin 3 bileşeni arasındaki en anlamlı ilişkinin, “Eğlence Odaklı Tutum” boyutları olduğu görülmüştür. “Eğlence Odaklı İnternet”, öğrencilerin internette İngilizce şarkı sözlerini okumayı, internette İngilizce şarkıları dinlemeyi, internette İngilizce film veya dizi izlemeyi içeriyordu. Bu sonuç, eğlenceli etkinlikler ile yeni bir dil öğrenmenin, öğrenmeyi daha etkili hale getirdiğini göstermektedir. Çalışmanın sonuçlarına göre, özellikle İnternet’in eğlence açısından kullanılması İngilizce okuma becerilerine olumlu katkı sağladığını ortaya koymuştur. Öğrencilerin uygun internet güvenliği ve süresi dikkate alınarak interneti İngilizce olarak kullanmalarınin desteklenmesi önerilmektedir.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherBaşkent Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectUse of English on the Interneten_US
dc.subjectReading comprehensionen_US
dc.subjectEnglish as a Foreign Languageen_US
dc.subjectstudents’ attitudesen_US
dc.titleRelationship between the attitudes towards internet usage ın english and english reading skills among secondary school studentsen_US
dc.typemasterThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record