Show simple item record

dc.contributor.advisorDağdeviren Kırmızı, Gülin
dc.contributor.authorYentürk, Ceren
dc.date.accessioned2019-10-02T13:12:35Z
dc.date.available2019-10-02T13:12:35Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11727/4037
dc.description.abstractIn this study, L1 Turkish EFL students‟ speaking anxiety in native and non- native instructors‟ classroom will be compared. Speaking is one of the critical skills in the teaching and learning process in second language acquisition and since it is based on the production of language, it is one of the most compelling ones for students. There are some causes which may negatively affect the process and anxiety is one of those factors, specifically in that it demotivates learners in the classroom environment: thus, this research aims to identify to the sources of speaking anxiety of L1 Turkish EFL students. This study was conducted at three universities in Ankara, the data was collected through a questionnaire and adapted from the Foreign Language Classroom Anxiety Scale (hereafter referred to as FLCAS), which was developed by Horwitz et al. (1986). The results show that there is no statistically significant difference between the learners taught by native and non-native instructors on the basis of learner‟s gender and age. However, the length of learning was found to be effective in the comparison of the anxiety of learners and so, the participants with more years of instructions showed lower anxiety levels when compared to others. Bu çalışmada, yabancı dil öğrenmekte olan ve ana dili Türkçe olan öğrencilerin konuşma kaygısı ile ana dili Türkçe olan ve olmayan öğretim görevlilerinin derslerindeki konuşma kaygısı araĢtırılmaktadır. Konuşma, ikinci dil ediniminde öğrenme ve öğretme sürecinin önemli becerilerdendir. Çünkü öğrenciler için en zorlayıcı temel dil üretimlerinden biridir. Öğrenme sürecini olumsuz etkileyen bazı nedenler olabilir. Kaygı, sınıf ortamında öğrencilerin şevkini kıran faktörlerden biridir. Bu araştırmanın amacı yabancı dil öğrenmekte olan Türk öğrencilerin konuşma kaygısının nedenlerini açıklamaktır. Bu çalışma, Ankara da bulunan üç üniversitede yürütülmüştür. Veriler, sormaca yöntemi ile toplanmış olup Horwitz ve diğerlerinin (1986) yılında geliştirdiği yabancı dil sınıfındaki kaygı ölçeğinden uyarlanmıştır. Sonuçlara göre anadili Türkçe olan ve olmayan öğretim görevlileri fark etmeksizin öğrencileri arasında cinsiyet ve yaşa bağlı olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. Ancak, öğrenme sürecinin uzunluğu öğrenenler arasındaki kaygının karşılaştırılmasında etkili olduğu bulunmuştur. Daha uzun yıllardır öğrenenler diğerleri ile karşılaştırıldığında daha düşük kaygıya sahiptirler.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherBaşkent Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSpeaking anxietyen_US
dc.subjectTurkish EFL studentsen_US
dc.subjectnative instructorsen_US
dc.subjectnon- native instructorsen_US
dc.subjectlanguage skillsen_US
dc.titleA Comparison of Turkish efl students’ speaking anxiety in the classrooms of native and non- native instructorsen_US
dc.typemasterThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record