Show simple item record

dc.contributor.advisorGüner Aktaş, Gözen
dc.contributor.authorYıldırım, Aslı
dc.date.accessioned2021-10-17T07:59:17Z
dc.date.available2021-10-17T07:59:17Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11727/6428
dc.description.abstractDünya nüfusundaki artış ve insan ihtiyaçlarının sürekli olarak artması, sınırlı doğal kaynakların hızlıca tükenmesine yol açmaktadır. Sürdürülebilir tasarım yaklaşımları, doğal kaynaklardaki tükenmenin neden olduğu çevresel faktörlü sorunlara çözüm odağı olmuş, aynı zamanda iyileştirme ve faydalanma için çeşitli çözümler üretmiştir. Bu sorunun çözüme kavuşması için, günümüzde yapılar sürdürülebilir tasarım ilkelerin göre tasarlanmaya başlanmıştır. Sürdürülebilir tasarım yaklaşımları, iç mekanda uygulanacak olan enerji etkin tasarım yaklaşımlarını maksimum seviyede kullanmayı hedeflemektedir. Sürdürülebilir tasarım yaklaşımlarının temelinde, doğal enerji kaynaklarının etkin kullanımının sağlaması ve enerji tasarrufuna yönelik tasarım çalışmaları çevreyi koruma ve duyarlılık kazanma amacından dolayı büyük bir önem taşımaktadır. Kaynak kullanımlarında alternatif metotlar üretmek, geri dönüştürülebilir malzeme ve yenilenebilir enerji kaynakları temin etmek ve bunları uygulamaya koyarken belirli bir sertifikasyon sistemine göre düzenlemek, gelecek nesillerin yaşam kaynaklarını korumak için çevre dostu yapılar tasarlamayı hedef edinmek gerekir. Bu yapılarda iç mekanda sürdürülebilirlik özelliklerinin incelenip belgelendirilmesi ve yaygınlaştırılması sonucu Yeşil Bina Sertifikasyon Sistemleri ortaya çıkmış, bu sertifikasyon sistemleri arasında USGBC (United States Greenbuilding Council) tarafından geliştirilen ve Global olarak kabul görmüş LEED sertifika sistemi Türkiye‟de de tercih edilen bir sertifika sistemi haline gelmiştir. Bu çalışma kapsamında, LEED sertifikasyon sistemi kaynak olarak kullanılmış ve bu sertifikasyon sistemi üzerinden malzeme kullanım kredileri irdelenmiştir. Malzeme kullanımındaki uygulamalar analiz edilmiş ve yorumlanmıştır. Örnek proje olarak seçilen, Park Mozaik Konutları LEED YeĢil Bina Sertifikasyon sistemine sahip Ankara‟daki ilk toplu konut projesinde malzeme kullanımı LEED sertifikasyon sistemindeki kriterlere göre değerlendirilmeye alınmıştır. Ayrıca, araştırmanın değerlendirilmesinde, Yeşil Bina LEED sertifikasyon sistemine göre sürdürülebilir iç mekan tasarımlarında malzeme kullanımı sonucunda malzeme kategorisinde oluşacak eksiklikler irdelenerek, durumla ile ilgili alınabilecek önlemler önerilmiştir. The increase in the world population and the constantly increasing human needs lead to the rapid depletion of limited natural resources. Sustainable design approaches have been the focus of solution to environmental factors caused by the depletion of natural resources, as well as various solutions for improvement and utilization. In order to solve this problem, the buildings are now being designed according to sustainable design principles. Sustainable design approaches aim to use maximum energy efficient design approaches to be applied indoors. On the basis of sustainable design approaches, it is of great importance to ensure the efficient use of natural energy resources and design studies for energy saving due to the purpose of protecting the environment and gaining sensitivity. It is targeted to produce alternative methods in resource use, to provide recycling and renewable energy sources and to organize them according to a specific certification system while implementing them, and to design environmentally friendly structures in order to protect the living resources of future generations. This structure in the internal certification examined the sustainability features in space and dissemination of the results of the Green Building Certification Systems emerged, USGBC between these certification systems (United States Greenbuilding Council) and globally recognized LEED certification system developed by preferred in Turkey has become a certification system. Within the scope of this study, the LEED certification system was used as a resource and material utilization credits were examined through this certification system. Applications in material use are analyzed and interpreted. In the first public housing project in Ankara with Park Mozaik Buildings LEED Green Building Certification system, which is selected as an example project, the material use has been evaluated according to the criteria in the certification system. In addition, in the evaluation of the research, the deficiencies that will occur in the material category as a result of the use of materials in sustainable indoor designs according to the Green Building LEED certification system are examined and measures that can be taken regarding the situation are proposed.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBaşkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectiç mekanen_US
dc.subjectsürdürülebilir tasarımen_US
dc.subjectyeşil binaen_US
dc.subjectLEEDen_US
dc.subjectsertifikasyon sistemlerien_US
dc.subjectmalzeme kullanımıen_US
dc.titleSürdürülebilirlik yaklaşımlarına göre leed sertifikasyon sisteminde iç mekan malzeme kullanımıen_US
dc.typemasterThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record