Show simple item record

dc.contributor.advisorÇırakoğlu, Okan Cem
dc.contributor.authorSayan, Kardelen
dc.date.accessioned2021-10-17T09:10:44Z
dc.date.available2021-10-17T09:10:44Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11727/6439
dc.description.abstractBu çalışma Türkiye’de yaşayan zorunlu göçmenlerin göç deneyimleri ve psikolojik dayanıklılık ilişkisini nitel yöntemler kullanarak incelemektedir. Araştırmanın amacı zorunlu göçmenlerin göç deneyimlerini göç öncesi, sırası ve sonrasındaki deneyimleri ve psikolojik dayanıklılık bağlamında incelemektir. Bu amaçla Ankara’da ikamet eden ve Irak’tan gelmiş Türkmen zorunlu göçmenler (n= 7) ile yarı-yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Görüşmelerin analizinde yorumlayıcı fenomenolojik analiz yöntemine başvurulmuştur. Sonuçlar zorunlu göçmenlerin, yaşamış oldukları birçok zorlu ve travmatik deneyime karşın çeşitli içsel ve dışsal baş etme yollarını kullandıklarına ve psikolojik dayanıklılıklarının yüksek olduğuna işaret etmektedir. Zorunlu göçmenlerin psikolojik dayanıklılıkları, sahip oldukları kişisel özellikler, başa çıkma yöntemleri, sosyal destek sistemi ile güçlenmekte iken bir taraftan da ayrımcılık, yaşam koşulları, geçmişten getirdikleri travmatik deneyimler ile kısıtlanmaktadır. Araştırmanın bulguları psikologlara, sosyal çalışmacılara, sivil toplum kuruluşlarına, karar mekanizmalarına zorunlu göçmenlerin göç deneyimlerine ve psikolojik dayanıklılıklarına dair daha derin bir anlayış kazandırabilir. This study explored the experiences of forced migrants in Turkey by employing a qualitative methodology. The researcher was aimed to understand the experiences of forced migrants by collecting data related to their pre migration, during migration and post migration stressors and the role of resilience. The semi-structural in-depth interviews conducted with Iraqi Turkmenia’s (n=7) who resettled in Ankara Turkey. The interpretative phenomenological analysis was utilized. Results indicated that forced migrants were experiencing a tremendous number of difficulties and issues that exacerbate their vulnerabilities. Despite all these hardships, forced migrants were also found to have both internal and external resilience strategies to be empowered and bounced back. While forced migrants’ resilience enhanced by personal characteristics; coping skills and the support system; it might be hindered by the role of traumatic experiences, living conditions, discrimination. The findings might be helpful for psychologists, social workers, policymakers, and non-governmental organizations to gain inside about forced migrants and their resilience.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBaşkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectZorunlu göçen_US
dc.subjectmültecien_US
dc.subjectsığınmacıen_US
dc.subjectpsikolojik dayanıklılıken_US
dc.subjectyorumlayıcı fenomenolojik analizen_US
dc.titleZorunlu göç deneyimi ve psikolojik dayanıklılık ilişkisien_US
dc.typemasterThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record