Show simple item record

dc.contributor.advisorBilgin, Kıvılcım
dc.contributor.authorSarıgül, Yıldız Burcu
dc.date.accessioned2021-10-17T10:37:46Z
dc.date.available2021-10-17T10:37:46Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11727/6455
dc.description.abstractBirbirleriyle yakından ilişkili olan kültür ve kültürlerarası iletişim kavramlarından insanoğlunun var olduğu her zaman ve mekânda bahsetmek mümkündür. Farklı kültüre sahip insanların bir araya gelmesiyle başlayan iletişim süreci doğal olarak beraberinde bazı sorunları da getirmektedir. Nitekim bu durum, devletler arasındaki ilişkilerde de görülmekte ve kamuoylarının artan önemi ile birlikte devletler arasındaki ilişkilerde sorunların çözümünde kültürlerarası iletişimin değerini arttırmaktadır. Bu kapsamda, devletler arasındaki sorunların çözümünde öne çıkan yöntemlerden bir tanesi de kültürlerarası iletişim gücü ile yapılanan kamu diplomasisidir. Küreselleşme ve onun yürütücüsü olan teknolojik gelişmelerle birlikte kamuoyları ve kamuoylarını etkilemek için yürütülen kamu diplomasisi faaliyetleri uluslararası ilişkilerde önemli olmuştur. Teknolojik gelişmeler doğrultusunda yapısal değişikliklerin yaşandığı kamu diplomasisinde ise yeni medya araçları ön plana çıkmaktadır. Bu yeni sistemde devletler yeni medya araçları ile diğer ulusların halkları ile doğrudan temas kurabilmekte ve kendi görüşlerini aktararak etkileyebilmektedir. ABD, yeni medya araçlarını kullanarak kamu diplomasisini en etkin şekilde kullanan ülkelerden biridir. Bu çalışma, kamu diplomasisi alanında yaşanan teknolojik gelişmelerin, küresel liderliğini sürdürmek isteyen ABD’nin kamu diplomasisi stratejilerine ne şekilde yansıdığını göstermeyi amaçlamıştır. Özellikle 11 Eylül saldırılarından sonra kamu diplomasisinin önemini kavrayan ABD’nin başkan Obama döneminde kamu diplomasisinden nasıl faydalandığından bahsedilmiştir. Bu bağlamda kamu diplomasinin ABD’de nasıl ortaya çıktığı ve İkinci Dünya Savaşı ve Soğuk Savaş dönemlerinde nasıl kullanıldığı anlatılmıştır. Sonuç olarak kültürlerarası iletişimin günümüz dünyasında birçok alanda önemli bir role sahip olduğuna dikkat çekilerek ABD’de kamu diplomasisi uygulamalarının da özellikle yeni medya araçları üzerinden bunu nasıl kullandığı incelenmiştir. It has been always possible to refer to terms of culture and intercultural communication which are related to each other, in every time and place where human beings exist. The communication process which starts with the gathering of people from varied societies may cause some problems. As a matter of fact, this situation is also seen in the relations between states and with the increasing importance of public opinion, the diplomacy used in solving the problems between the states started to increase the value of intercultural communications. In this context, one of the prominent methods in solving the problems between states is public diplomacy, which is structured with the power in intercultural communication. Public diplomacy strategies which are carried out to influnce public opinion have become important in international relations especially with the process of globalisation and technological developments. In this new system of public diplomacy, governments and other actors can personally contact with other publics through new media tools. Moreover, they can influence them in different ways. In the case of American Public diplomacy, US government uses a variety of different kinds of new media tools. This study aimed to examine how technological developments in the field of public diplomacy and new media reflect on the US public diplomacy. Additionaly, this study also mentions how the U.S. government under the Barack Obama administration used public diplomacy, especially aftermath of the September 11 attack. In this context, this study also focuses on the issue of how public diplomacy emerged in the USA and how and what extent it was used during the Second World War and the Cold War. Consequently, it was pointed out that intercultural communication has a key role in todays world and more importantly how the US public diplomacy take advantage of intercultural communication through using new media.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBaşkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKültüren_US
dc.subjectKültürlerarası İletişimen_US
dc.subjectKamu Diplomasisien_US
dc.subjectYeni Medyaen_US
dc.subjectDijital Diplomasien_US
dc.titleKamu diplomasisinin bir aracı olarak kültürlerarası iletişim bağlamında yeni medya: ABD Başkanı Obama dönemien_US
dc.typemasterThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record