Show simple item record

dc.contributor.advisorKaran, Olgu
dc.contributor.authorKöksal, Işınsu
dc.date.accessioned2021-10-17T10:49:17Z
dc.date.available2021-10-17T10:49:17Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11727/6457
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı Türkiye’de bulunan hak savunusu yapan Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) Suriyeli mülteciler odağında devlet, halk ve diğer STK’larla ilişkilerinin sosyolojik analizinin yapılmasıdır. 2011 Suriye krizi sonrası Türkiye, dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke konumuna gelmiştir. Türkiye’de yasal mevzuattan ötürü hukuki statüleri açısından dezavantajlı konumda bulunan geçici koruma statüsüne sahip Suriyelilere, hak savunusu yapan STK’lar, hukuki statülerinin iyileştirilmesi ve hak ihlallerinin önlenmesi gibi konularda destek olmaktadır. Tez, iki farklı araştırma deseni kullanılarak toplanan verilere dayanmaktadır. İlki sistematik taramayla yapılan döküman analizi ve diğeri ampirik verilere dayanan saha çalışmasıdır. Yarı-yapılandırılmış mülakat tekniğine uygun olarak sorular hazırlanmıştır. Ankara’da bulunan beş hak savunusu yapan STK’ya ulaşılmıştır. Görüşmeyi kabul eden STK’ların yetkilileriyle ayrı günlerde görüşmeler yapılmıştır. Deşifre edilen görüşmeler temel alınarak gerçekleştirilen ampirik veri analizi sonucunda belirli veriler toplanmıştır. Verilerden birçok değerli bulgu elde edilmiş olup en önemli bulgularından birisi, üç STK’nın da devlet ile güçlü bir iş birliği içinde olmadığıdır. İHD, İHGD ve MAZLUM-DER’de mülteci krizine ilişkin sorunların çözümü konusunda verimliliklerini artırmak adına devlet ile iş birliksel ağ kurmaya çalışmış olsa da devletin bu duruma sıcak bakmadığı görülmektedir. Devlet ile STK’ların örgütsel olarak güçlü bir iş birliksel ağ kuramadığı noktada, hem STK’ların hem de devletin mülteci krizine ilişkin sorunların çözümü konusundaki faaliyetlerinin ve verimliliklerinin düşük düzeyde kaldığı kanısına varılmaktadır. The aim of this study is making the sociological analysis of the human righs advocate nongovernmental organizations’ relations with government, society and the other NGO’s in the context of Syrian refugee crisis. After the Syrian crisis in 2011, Turkey has become the country hosting the most Syrian refugees in the world. Due to legal regulations in Turkey. Syrian refugees has become the disavantaged group of people because of the granted limited legal rights by Turkey government. Human rights advocate NGO’s supports Syrians for the prevention of human rights violation and the enhancement of their legal status. The research data was collected by two different reserch study methods, the document analysis and the fieldwork based on empirical data. The questions were prepared in accordnace with the semi-structured interview technique. Five rights advocates were reached in Ankara. The interview made with the NGO’s who positively responding the interview. The meetings were held on different days with NGO’s that accepted the meeting. The empirical data were collected via data analysis of the deciphered interviews. Mnay valuable findings has been obtained from the data. One of the most important finding is that there is no strong cooperation between the government and the all NGO’s in Turkey. Even though, İHD, İHGD & MAZLUM-DER have tried to establish a collaborative network with the government to increase their efficiency in order to solve the refugee crisis, the government has not response positively in general.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBaşkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİnsan haklarıen_US
dc.subjecthak savunusuen_US
dc.subjectSivil Toplum Kuruluşuen_US
dc.subjectSuriyelien_US
dc.subjectmültecien_US
dc.titleHak savunusu yapan sivil toplum kuruluşlarının Suriyeli mülteciler odağında sosyolojik analizien_US
dc.typemasterThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record