Show simple item record

dc.contributor.advisorSenyen Kaplan, Emine Tuncay
dc.contributor.authorBacık Sarıkaya, Özge
dc.date.accessioned2021-10-19T09:09:20Z
dc.date.available2021-10-19T09:09:20Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11727/6484
dc.description.abstractİş Hukuku, işçi-işveren arasındaki ferdi ilişkileri düzenlemekle beraber toplu iş ilişkilerini de düzenlemektedir. Toplu iş ilişkileri on dokuzuncu yüzyıldan itibaren önem kazanmaya başlamıştır. İşveren karşısında nispeten daha zayıf konumda bulunan işçiler toplu hareket ederek çıkarlarını koruma yoluna gitmişlerdir. İşçiler kurdukları örgütler sayesinde işveren karşısında daha güçlü bir konuma gelmişlerdir. Günümüzde toplu iş sözleşmeleri işçi işveren ilişkilerini düzenleyen önemli bir kaynak durumundadır. Çalışmamızda toplu iş sözleşmesinden yararlanma konusu işlenmiştir. Çalışmamız dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde toplu iş sözleşmesinin yıllar içindeki gelişimi, toplu iş sözleşmesinin hukuki niteliği, tanımı açıklanmıştır. İkinci bölümde toplu iş sözleşmesinde ehliyet ve yetki, toplu iş sözleşmesinde süre sınırı konuları açıklanmıştır. Üçüncü bölümde ise toplu iş sözleşmesinin yürürlüğe girmesi, dördüncü bölümde ise 6356 sayılı STİSK‟da öngörülen düzenlemeler çerçevesinde toplu iş sözleşmesinde yararlanma kapsamına giren kişiler ve koşullar açıklanmıştır. Ayrıca toplu iş sözleşmesi hükümlerinden yararlanamayan kişiler açısından değerlendirme yapılmıştır. Labor law regulates individual relations between employee and employer, as well as collective labor relations. Collective labor relations started to come into prominence from the nineteenth century upwards. The employees, who are in a relatively weak position against the employer, acted collectively to protected their interests. Due to the organizations they have established, workers have become more stronger against the employer. Nowadays collective labour agreements are an important resource that regulates of employee-employer relations. In our study, the issue of enjoyment from collective labour agreement was treated. Our study consists of four chapters. In the first section, the development of the collective labour agreement over the years, the legal nature and definition of the collective labour agreement are explained.In the second section, issues of competent and authority in collective labour agreement and time limit in collective labour agreement are discussed. In the third section, the entry into force of the collective labour agreement and in the fourth section,within the framework of the regulations envisaged in the law numbered 6356, the persons and conditions that are included in the scope of utilization in the collective bargaining agreement are explained. Also, evaluation has been made from the point of people who cannot benefit from the provisions of collective labour agreement.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBaşkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectToplu iş sözleşmesien_US
dc.subjectiş hukukuen_US
dc.subjectyararlanma ve bağlılıken_US
dc.subjectdayanışma aidatıen_US
dc.subjectözerkliken_US
dc.titleTürk iş hukukunda toplu iş sözleşmesinden yararlanmaen_US
dc.typemasterThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record